topmenu

Diplomalijn 4 - Basisregistratie personen - Basis

Altijd al meer willen weten over het verwerken van rechtsfeiten in de BRP en welke je wel en welke je juist niet moet verwerken? Dan is de diplomalijn ‘Basisregistratie personen’ de diplomalijn die jou helpt om jouw dagelijks werk nog beter uit te voeren. Om deze diplomalijn te kunnen volgen is het advies om een zekere mate van kennis van de Burgerlijke Stand te hebben. De rechtsfeiten van de Burgerlijke Stand vormen namelijk de belangrijkste bron voor de BRP. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Basisregistratie personen - Basis’ met succes heeft doorlopen kan:

> De algemene regels betreffende migratie binnen de BRP benoemen, toelichten en toepassen;
> De inschrijving in de BRP als ingezetene op grond van aangifte van verblijf en adres, hervestiging en adreswijziging inclusief briefadres beoordelen, toelichten en uitvoeren;
> De aangifte van vertrek naar het buitenland verwerken in de BRP;
> Inlichtingen inwinnen bij de burger omtrent een adres;
> De wettelijke basis en de rol van een toezichthouder BRP beschrijven;
> De wettelijke basis van de bestuurlijke boete benoemen en voorwaarden voor het opleggen beschrijven;
> Het bestuursrecht, dat van belang is bij migratie en onderzoek daarnaar, benoemen en toepassen;
> Beleidsrichtlijnen voor adresonderzoek toepassen;
> Onderzoek doen naar de juistheid van adresgegevens al dan niet n.a.v. terugmeldingen;
> Een onderzoeksdossier aanleggen en beheren;
> Een voornemen en een besluit tot ambtshalve opname gegevens opstellen; brondocumenten zoals geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten op echtheid onderzoeken, legalisatie en verificatie verklaren en toepassen;
> Wetgeving en juridische aspecten rondom brondocumenten benoemen en toepassen;
> Alle voorkomende akten en latere vermeldingen van de Burgerlijke Stand op correcte wijze verwerken in de BRP;
> Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP verwerken in de BRP conform wet- en regelgeving