topmenu

Vrijstellingen

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor een examen? Op deze pagina lees je in welke gevallen een vrijstelling van toepassing kan zijn.

Behaalde BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-examens geven geen recht op vrijstelling
Omdat de inhoud van de oude BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-modules teveel afwijkt van de inhoud van de modules binnen het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie, geven behaalde BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-examens én diploma’s geen recht op vrijstellingen voor examens of diploma’s binnen het huidige Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie.

Driejaarstermijn
Behaalde theorie- en/of vaardigheidsexamens op basis waarvan een vrijstelling wordt gevraagd, mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De datum voor de vaststelling van de periode van drie jaar, is de oorspronkelijke examendatum.

Overige vrijstellingen
De NVVB PublieksAcademie staat positief tegenover vrijstellingen als aangetoond wordt dat de inhoud qua theorie of vaardigheid van het betreffende examen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, min of meer vergelijkbaar is.

Het is mogelijk en zelfs noodzakelijk dat medewerkers van gemeenten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of vaststelling van examenvragen of (praktijk)opdrachten (gedeeltelijke) vrijstelling verkrijgen voor een examen. Dit wordt per geval beoordeeld.

Aanvragen vrijstelling
Voor de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wordt verwezen naar het examenreglement van de NVVB PublieksAcademie.

Bekijk hier het examenreglement van de NVVB PublieksAcademie.

  • Persoonsgegevens:

  • (let op: ook meisjesnaam*)
  • Exameninformatie

  • Max. file size: 32 MB.
  • Max. file size: 32 MB.
    Het volledige privacy beleid is terug te lezen op de website van de NVVB: https://nvvb.nl/nl/vereniging/privacybeleid/
  • Let op! De behaalde diploma's of certificaten mogen niet ouder zijn dan drie jaar. Indien vrijstelling wordt aangevraagd op basis van een opleiding op maximaal mbo-niveau, dan wordt geen vrijstellingscertificaat verstrekt.