topmenu

Vrijstellingen

Bent u van mening dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling? Op deze pagina leest u in welke gevallen een vrijstelling van toepassing kan zijn.

Behaalde BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-examens geven geen recht op vrijstelling
Omdat de inhoud van de BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-modules teveel afwijkt van de inhoud van de nieuwe modules binnen de PublieksAcademie, geven behaalde BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-examens én diploma’s geen recht op vrijstellingen voor examens of diploma’s binnen de PublieksAcademie.

Driejaarstermijn
Behaalde theorie- en/of vaardigheidsexamens op basis waarvan een vrijstelling wordt gevraagd, mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De datum voor de vaststelling van de periode van drie jaar, is de oorspronkelijke examendatum.

Vrijstellingen voor behaalde examens uit het Diplomastelsel NBP (Naar Betrouwbare Persoonsgegevens)
Examens die zijn behaald binnen het Diplomastelsel NBP behouden drie jaar hun waarde, ook al zijn modules in het nieuwe diplomastelsel van de NVVB examenorganisatie losgekoppeld of qua inhoud aangepast. 

Concreet betekent dit het volgende:

  • De behaalde certificaten voor de geclusterde modules M2/M3 Nederlandse reisdocumenten/Rijbewijzen en M5/M8 Afstamming/Nationaliteit blijven drie jaar hun waarde houden. De waarde van een certificaat gaat automatisch over naar de losse modules M2 Nederlandse reisdocumenten, M3 Rijbewijzen, M5 Afstamming en M8 Nationaliteit.
  • Het behaalde theorie-examen voor de module M14 Onderzoek en terugmelding blijft drie jaar haar waarde behouden met betrekking tot het theorie-examen van de module Adresonderzoek & adreskwaliteit I.
  • Het behaalde theorie-examen voor de module M1 Identiteit en identiteitsdocumenten I blijft drie jaar haar waarde behouden met betrekking tot de theorie-examens van de modules Identiteit & identiteitsdocumenten I en Brondocumenten, maar is niet van waarde voor de vaardigheidsexamens van de modules Identiteit & identiteitsdocumenten I en Brondocumenten.
  • Het behaalde theorie-examen voor de module H3 Identiteiten en identiteitsdocumenten II blijft drie jaar haar waarde behouden met betrekking tot het examen van de module Identiteit & identiteitsdocumenten III (onderdeel A, B en C), maar geeft geen recht op het bewijs van deelname dat wordt uitgereikt nadat is deelgenomen aan de (extra en optioneel te volgen) praktijkdagen van Identiteit & identiteitsdocumenten III. Indien een medewerker Burgerzaken de module Identiteit & identiteitsdocumenten III al heeft behaald en wil deelnemen aan de praktijkdagen van deze module, dan moeten eerst de theorie- en vaardigheidsexamens van Identiteit & identiteitsdocumenten I, Brondocumenten en Identiteit & identiteitsdocumenten II en de bijbehorende vaardigheidsexamens worden behaald.

Overige vrijstellingen
De PublieksAcademie staat positief tegenover vrijstellingen als aangetoond wordt dat de inhoud qua theorie of vaardigheid van het betreffende behaalde examen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, min of meer vergelijkbaar is. Dit geldt ook voor modules behaald binnen ALO-BZ. Hierbij speelt de periode van drie jaar ook een rol. 

Het is mogelijk en zelfs noodzakelijk dat medewerkers van gemeenten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of vaststelling van examenvragen of (praktijk)opdrachten (gedeeltelijke) vrijstelling verkrijgen voor een examen. Dit wordt per geval beoordeeld.

Aanvragen vrijstelling
Voor de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wordt verwezen naar het NVVB examenreglement van de PublieksAcademie.

Bekijk hier het NVVB examenreglement van de PublieksAcademie.

 

  • Persoonsgegevens:

  • (let op: ook meisjesnaam*)
  • Exameninformatie

    Het volledige privacy beleid is terug te lezen op de website van de NVVB: https://nvvb.nl/nl/vereniging/privacybeleid/
  • Let op! De behaalde diploma's of certificaten mogen niet ouder zijn dan drie jaar. Indien vrijstelling wordt aangevraagd op basis van een opleiding op maximaal mbo-niveau, dan wordt geen vrijstellingscertificaat verstrekt.