topmenu

Huidige diplomalijnen vs nieuwe diplomalijnen na herziening Diplomastelsel Burgerzaken.

De huidige diploma’s Persoonsinformatiemanagement, Identiteitsmanagement en Burgerzaken Algemeen kunnen tot 1 januari 2024 worden behaald. De huidige 'oude' modulecertificaten uit het Diplomastelsel van 2016 blijven drie jaar geldig vanaf het moment dat ze zijn behaald, tot uiterlijk 1 januari 2024 (voor wie eind 2020 nog een certificaat behaalt binnen het huidige diplomastelsel van 2016).

Behaalde modulecertificaten binnen het huidige 'oude' Diplomastelsel zijn geldig binnen het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van 2021. Het is dus mogelijk om met de huidige 'oude' certificaten een diploma te behalen van een diplomalijn binnen het herziene Diplomastelsel Burgerzaken, ook als een module inmiddels is geactualiseerd/aangepast.

Ook blijft het mogelijk om met de modulecertificaten uit het herziene Diplomastelsel Burgerzaken de ‘oude’ diploma’s te behalen. Dit kan omdat in het herziene Diplomastelsel Burgerzaken geen ‘oude’ modules zijn vervallen. Wel zijn enkele losse modules uit het ‘oude’ stelsel in het herziene stelsel samengevoegd. Dit kan gevolgen hebben als niet alle losse modules van de nu samengestelde modules zijn gevolgd (zie hierna).

Alle modules worden geactualiseerd en zullen door die actualisaties op onderdelen afwijken van de huidige modules. Vanaf 1 januari 2021 gelden de geactualiseerde toetsplannen van het herziene Diplomastelsel Burgerzaken. Examens op basis van de 'oude' toetsplannen blijven tot 1 juli 2021 mogelijk voor degenen die in 2020 nog zijn gestart met een module. Dit is vooral van toepassing voor de modules M2 (Nederlandse reisdocumenten) en M3 (Rijbewijzen) – samengevoegd tot B2 – en M5 (Afstamming), M6 (Naamrecht), M7 (Huwelijk & geregistreerd partnerschap) en M10 (Overlijden) – samengevoegd en gesplitst naar BS en BRP tot B4a, B4b en B5.

Een gestroomlijnde overgang van het huidige naar het herziene Diplomastelsel Burgerzaken is hierdoor mogelijk.