topmenu

Praktische informatie over de KennisScan

De KennisScan kan op de werkplek of thuis worden afgenomen door het beantwoorden van gesloten vragen. Daarbij is het toegestaan om alle beschikbare hulpmiddelen, zoals handboeken en websites te raadplegen. Net als in de praktijk!

De kosten van de KennisScan bedragen € 95,- exclusief btw per ticket (dus: per persoon) op mbo-4 en hbo werk- en denkniveau. De kosten van de flexibele variant is afhankelijk van de moduleset die je kiest. Een overzicht van de kosten en tijdsduur per moduleset vind je in onderstaand overzicht. Je ontvangt van ons binnen drie werkdagen na de aanmelding een uniek ticket met de inloggegevens om de scan te starten. Met het ticket kan jij of de medewerker eenmalig inloggen. Let op! Maak geen gebruik van Internet Explorer, maar een andere browser zoals Google Chrome. Indien de scan niet wordt afgenomen, kunnen de kosten niet gerestitueerd worden. De scan kan uiteraard wel door een andere medewerker worden afgenomen.

De medewerker krijgt na afloop een scorepercentage per module plus het aantal vragen dat goed, gedeeltelijk goed en fout is beantwoord. Bij elke vraag zijn het gegeven antwoord en het juiste antwoord direct na afloop op te vragen. Ook bevat elke vraag leerzame feedback en een vermelding naar de bijbehorende module.

Bij de KennisScan wordt geen cijfer gegeven. De medewerker krijgt ook geen uitslag in termen van geslaagd of gezakt.

Het is mogelijk om overzichten met resultaten (per medewerker, maar bijvoorbeeld ook per afdeling) samen te laten stellen.

Goed om te weten:

Je kunt maar eenmalig inloggen, daarna zal inloggen niet meer mogelijk zijn! Het is daarom belangrijk dat je voldoende tijd reserveert voor het beantwoorden van de vragen, maar óók voor het doornemen van de feedback op de beantwoorde vragen. Dat kan namelijk alleen direct na afloop van het maken van de scan. Zodra je de inloggegevens hebt ontvangen, dien je de scan binnen zes maanden uit te voeren. Daarna verlopen de inloggegevens.

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er tijdens het maken van de KennisScan (technische) problemen ontstaan, waardoor de KennisScan wordt afgesloten. Wij begrijpen dat dit vervelend is en daarom kan je bij ons aangeven (per telefoon of per e-mail naar: publieksacademie@nvvb.nl) wat het probleem is en krijg je van ons een nieuw ticket toegezonden. De kosten van een nieuw ticket bedragen € 15,- (per persoon) exclusief btw. Indien de werkgever betaalt, stem het aanvragen van een nieuw ticket dan vooraf met de leidinggevende af om misverstanden te voorkomen.

Overzicht mbo-4 en hbo niveau

Mbo-4 niveau Betreft alle modules uit het mbo-4 moduleoverzicht, met uitzondering van de specialistische module RNI en de vaardigheidsmodules Dienstverlening / Communicatie & conflicthantering.
Hbo niveau Betreft alle modules uit het hbo moduleoverzicht, met uitzondering van de vaardigheidsmodule Adviesrapporten & beleidsvoorstellen

Overzicht kosten en tijdsduur flexibele variant modulesets

Moduleset Kosten Aantal vragen Maximale tijdsduur
 Startersmodule € 25 10 40 minuten
Mbo-AWB

Awb (M13)

 

€25

 

9

 

40 minuten

Mbo-ID

Identiteit & identiteitsdocumenten I (M1a),
Brondocumenten (M1b),
Nederlandse reisdocumenten (M2), en
Rijbewijzen (M3)

€40 37 150 minuten
Mbo-BS

Afstamming (M5), Naamrecht (M6),
Huwelijk & geregistreerd partnerschap (M7),
Nationaliteit (M8), en Overlijden (M10)

€40 46 180 minuten
Mbo-BRB

Systematiek gegevensverwerking (M4),
Migratie (M9), Gegevensverstrekking & privacybescherming (M11), en Adresonderzoek & adreskwaliteit I (M14)

€40 42 150 minuten
Hbo-AWB

Awb & procesrecht (H6)

 

€25

 

10

 

40 minuten

Hbo-ID

Identiteit & identiteitsdocumenten II (H3a), en Identiteit & identiteitsdocumenten III (H3b)

€40 20 80 minuten
Hbo-BS

Personen- & familierecht (H5)

 

€25

 

10

 

40 minuten

Hbo-BRB

Persoonsregistratie (H2), BRP-systematiek (H4), Kwaliteitsbeheer (H7), en
Adresonderzoek & adreskwaliteit II (H9)

€40 41 160 minuten
Hbo-PIV/LO

Persoonsinformatievoorziening & privacy (H1), en Landelijke ontwikkelingen (H8)

€40 17 70 minuten

Alle prijzen zijn exclusief btw.