topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van geboorte, erkenning en naamskeuze opmaakt en latere vermeldingen aan geboorteakten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR-regels op het gebied van afstammings- en naamrecht. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B4a – Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

Eén van de belangrijkste werkzaamheden van de ambtenaar Burgerzaken is het opmaken van aktes: zonder aktes vinden bepaalde belangrijke rechtsfeiten officieel nooit plaats. Zo kan zonder geboorteakte niet worden bewezen wanneer iemand geboren is, wat iemands namen zijn en van wie diegene afstamt, of hoe die afstamming tot stand is gekomen. Ook als er later iets verandert aan de situatie, is het essentieel dat dit op de akte wordt aangetekend. Zo blijft altijd duidelijk wat de situatie is, ook als er door een beslissing van de rechtbank of een gebeurtenis in het buitenland leidt tot een verandering op de akte. In deze eerste module in de set over Nederlandse rechtsfeiten in de Burgerlijke Stand leer je onder andere hoe een geboorteakte wordt opgemaakt, hoe je erkenningen vóór en ná de geboorte in een akte verwerkt en de bijbehorende latere vermelding aan de geboorteakte toevoegt. Ook leer je wanneer een naamskeuze moet worden gedaan, en hoe je internationaal privaatrecht (IPR) moet toepassen om een juiste geboorteakte op te maken.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen