topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die gegevens verstrekt uit de BRP en de registers van de burgerlijke stand. De medewerker heeft na het volgen van deze module kennis van en inzicht in de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en uit de registers van de burgerlijke stand. Hierbij komt aan bod het verstrekken van persoonsgegevens aan bestuursorganen, derden en de burger, waaronder afgifte van afschriften en/of verklaringen uit de BRP. De module gaat verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B8 - Gegevensverstrekking

De Burgerlijke Stand en de BRP bevatten heel veel gegevens. Niet iedereen mag daar zomaar bij. Toch is het soms nodig dat gegevens van een burger worden verstrekt aan een ander dan die burger zelf. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van erfrecht na overlijden, of een bewijs dat je niet getrouwd bent. Er zijn instanties die zelf in de BRP kunnen kijken, maar er zijn ook gevallen dat de burger liever niet heeft dat diens gegevens zomaar te zien zijn. Of de burger wil weten of zijn gegevens zijn geraadpleegd. De module Gegevensverstrekking leert je om te bepalen hoe je omgaat met vragen om gegevens, door de burger zelf of juist door een derde. Je krijgt kennis over de verschillen tussen de soorten verstrekkingen en of iemand moet betalen voor het krijgen van die gegevens. Ook leer je hoe iemand zorgt dat diens gegevens niet meer zomaar kunnen worden verstrekt, en wanneer je wel en niet moet registreren dat gegevens zijn verstrekt. De module gaat daarnaast verder in op de regels rond de verzoeken van de burger om inzage van de verstrekkingsgegevens.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B8: Gegevensverstrekking (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen