topmenu

Modules ID-fraude

Identiteitsfraude: het komt waarschijnlijk vaker binnen jouw gemeente voor dan je denkt. Als medewerker Burgerzaken ben je kwaliteitsbewaker van de Basisregistratie personen (BRP) en moet je fraude zien te voorkomen. Daarvoor moet je natuurlijk wel weten: hóe voorkom ik fraude? Of nog een stap eerder zelfs: hoe hérken ik fraude? Dat leer je bij de modules tegengaan ID-fraude[1] van de NVVB PublieksAcademie.

Deze identiteitsmodules zijn ontwikkeld door de NVVB in samenwerking met de échte specialisten op dit gebied, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Deze modules worden dan ook exclusief door de NVVB PublieksAcademie aangeboden vanwege de ter beschikking gestelde vertrouwelijke kennis, kunde en falsificaties ten behoeve van o.a. de vaardigheidstrainingen die daar onderdeel van uitmaken (met goedkeuring vanuit het OM)

[1] Identiteit & identiteitsdocumenten I (M1a), Brondocumenten (M1b), Identiteit & identiteitsdocumenten II (H3a) en Identiteit & identiteitsdocumenten III (H3b)

Opleidingsgids tegengaan ID-fraude

Let op! Verloopt jouw M1a, M1b en/of H3a certificaat (bijna) of is die al verlopen? Hercertificeer je dan op tijd!

Heb jij een verlopen M1a, M1b en/of H3a certificaat uit 2016, 2017, 2018 of een certificaat behaald in het eerste halfjaar van 2019, zorg dan dat je je vóór juli 2022 laat hercertificeren voor het behalen van een PE (Permanente Educatie)-certificaat van de NVVB PublieksAcademie. Voor het behalen van een PE-certificaat over M1a, M1b en/of H3a behaal je eerst opnieuw het theorie-examen (t/m 31 december M1a, M1b en/of H3a, vanaf 1 januari 2022 B1a, B1b en/of S3) en vervolgens volg je de Actualiteitendag (hercertificering) van M1a (B1a) en eventueel ook van M1b (B1b).

Heb jij een (bijna) verlopen H3a certificaat en wil jij je PE-certificaat van H3a behalen? Maak en behaal dan de theorie-examens van M1a, M1b en H3a (of B1a, B1b en S3) én volg de Actualiteitendagen van de M1a (B1a) én M1b (B1b).

Belangrijk! M1a, M1b en H3a certificaten die behaald zijn in of na juli 2019, dienen binnen de driejaarstermijn te zijn geactualiseerd voor het behalen van een PE-certificaat. Dat wil zeggen dat je in het laatste halfjaar van de driejaarstermijn kan starten met het hercertificeren van jouw certificaat en dus opnieuw het betreffende theorie-examen kan gaan behalen en het de bijbehorende Actualiteitendag kan gaan volgen. Jouw PE-certificaat met een nieuwe driejaarstermijn zal in gaan vanaf de datum dat jouw behaalde certificaat zou verlopen.
Hercertificeer jij je niet op tijd binnen de driejaarstermijn, dan dien je de ID-fraudemodule in zijn geheel opnieuw te behalen (vaardigheidstraining inclusief vaardigheidsexamen(s) en het theorie-examen). Houd dit dus goed voor jezelf in de gaten!

Vragen? Neem contact op met de NVVB PublieksAcademie via publieksacademie@nvvb.nl of 079-3031725.