topmenu

Opleiding ID-fraude

Identiteitsfraude: het komt waarschijnlijk vaker binnen jouw gemeente voor dan je denkt. Als medewerker Burgerzaken ben je kwaliteitsbewaker van de Basisregistratie personen (BRP) en moet je fraude zien te voorkomen. Daarvoor moet je natuurlijk wel weten: hóe voorkom ik fraude? Of nog een stap eerder zelfs: hoe hérken ik fraude? Dat leer je bij de opleiding ID-fraude van de PublieksAcademie.

In deze specialistische opleiding zijn de identiteitsmodules ontwikkeld door de NVVB in samenwerking met de échte specialisten op dit gebied, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Deze modules worden dan ook exclusief door de PublieksAcademie aangeboden vanwege de ter beschikking gestelde vertrouwelijke kennis, kunde en documentatie voor deze identiteitsmodules.

Opleidingsgids