topmenu

PE-regeling

De PE-regeling (PE = Permanente Educatie) houdt in dat binnen een periode van drie jaar de geldigheid van een behaalde diplomalijn weer met drie jaar kan worden verlengd door het behalen van het PE-examen. De kandidaat ontvangt als vervolg daarop het PE-certificaat van de betreffende diplomalijn met een geldigheid van drie jaar.

Een PE-examen is een examen over de kerntoetstermen van de modules waaruit de diplomalijn bestaat, exclusief de eventuele vaardigheidsmodules (V1/V2/S0). Voor de basis diplomalijnen 1, 2, 3 en 4 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen. Voor de specialist diplomalijnen 5, 6 en 7 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen en een praktijkopdracht. Voor de specialist diplomalijn 8 bestaat het PE-examen uit een praktijkopdracht.

Het is mogelijk om in het laatste half jaar van de driejaarsperiode al een PE-examen te doen, waarbij de nieuwe driejaarstermijn ingaat op het einde van de lopende driejaarsperiode.

Een PE+-examen is bedoeld voor degene die hun PE en daarmee hun diploma hebben laten verlopen. Een PE+-examen is een PE-examen plus de vaardigheidsmodules V1 en V2 (voor een basisdiplomalijn) of S0 voor een diplomalijn op specialistniveau.

PE-Examen over ‘hoogst’ behaalde diplomalijn
Een PE-examen ter verlenging van eerder behaalde diploma(‘s) wordt in het laatste halfjaar van de driejaarstermijn afgelegd over het ‘hoogst’ behaalde diploma. Dat betekent dat wanneer een diploma is behaald voor bijvoorbeeld diplomalijn 1. Basiskennis Burgerzaken en 3. Burgerlijke Stand-Basis, dat alleen een PE-examen over diplomalijn 3 benodigd is om dat diploma weer met drie jaar te verlengen. De (basis)kennis uit diplomalijn 1 wordt verondersteld aanwezig te zijn bij het doen van het PE-examen over diplomalijn 3.

Hercertificeringsdag voor de praktijkdelen van B1a, B1b en S3
Voor bepaalde modules moet een uitzondering op het PE-examen worden gemaakt. Dit betreft de praktijkdelen van de modules B1a (Identiteit en identiteitsdocumenten), B1b (Brondocumenten) en S3 (Identiteit en identiteits- en brondocumenten) vanwege het belang van het bijhouden van technische ontwikkelingen binnen ID-fraude. Voor die modules geldt de onderhoudsplicht van drie jaar voor de vaardigheid van technische en tactische profiling en het onderzoeken van documenten (dus geen theorie-examen; dat valt binnen het PE-examen). Hiervoor bieden de KMar en de IND een op-maat-oplossing door middel van een hercertificeringsdag (actualiteitendag) voor het vaardigheidsgedeelte van deze modules. Is de actualiteitendag B1a/B1b gevolgd en het PE-examen over de betreffende diplomalijn gedaan, dan wordt voldaan aan de PE-regeling met betrekking tot de ID-fraude modules.

Herkansing voor een PE-examen
Indien een PE-examen niet wordt behaald, staan twee herkansingen open. Worden de herkansingen niet behaald, dan bestaat de mogelijkheid om in elke benodigde module een los examen te doen om tot een weer geldig diploma te komen.

PE- en grandfatherregeling binnen het herzien Diplomastelsel Burgerzaken