topmenu

PE-regeling

De PE-regeling (PE = Permanente Educatie) houdt in dat binnen een periode van drie jaar de geldigheid van een behaalde diplomalijn weer met drie jaar kan worden verlengd door het behalen van het PE-examen. De kandidaat ontvangt als vervolg daarop het PE-certificaat van de betreffende diplomalijn met een geldigheid van drie jaar.

Een PE-examen is een examen over de kerntoetstermen van de modules waaruit de diplomalijn(en) bestaat (bestaan), exclusief de eventuele vaardigheidsmodules (V1/V2/S0). Voor de basis diplomalijnen 1, 1+2, 1+3 en 1+4 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen. Voor de specialist diplomalijnen 5, 6 en 7 bestaat het PE-examen uit een theorie-examen en een praktijkopdracht. Voor de specialist diplomalijn 8 bestaat het PE-examen uit een praktijkopdracht.

Het is mogelijk om in het laatste half jaar van de driejaarsperiode al een PE-examen te doen, waarbij de nieuwe driejaarstermijn ingaat op het moment dat het PE-examen over de diplomalijn wordt behaald.

Een PE+-examen is bedoeld voor degene die hun PE en daarmee hun diploma hebben laten verlopen. Een PE+-examen is een PE-examen plus de vaardigheidsmodules V1 en V2 (voor een basisdiplomalijn) of S0 voor een diplomalijn op specialistniveau.

Hercertificeringsdag voor het vaardigheidsgedeelte van de modules B1a, B1b en S3

Voor bepaalde modules moet een uitzondering op het PE-examen worden gemaakt. Dit betreft de vaardigheidsgedeelten van de modules B1a (Identiteit en identiteitsdocumenten), B1b (Brondocumenten) en S3 (Identiteit en identiteits- en brondocumenten) vanwege het belang van het bijhouden van technische ontwikkelingen binnen ID-fraude. Voor die modules geldt de onderhoudsplicht van drie jaar voor de vaardigheid van technische en tactische profiling en het onderzoeken van documenten (dus geen theorie-examen; dat valt binnen het PE-examen over de gehele diplomalijn waarvan de module ook deel uitmaakt op het moment dat je een diploma gaat verlengen met drie jaar). Voor de hercertificering voor afloop van de driejaarstermijn van het behaalde certificaat, bieden de KMar en de IND voor de vaardigheidsgedeelten van de B1a, B1b en S3 module een op-maat-oplossing aan door middel van een Actualiteitendag B1a en B1b. Is de actualiteitendag B1a en/of B1b gevolgd en is het PE-examen over de betreffende diplomalijn gedaan, dan wordt voldaan aan de PE-regeling met betrekking tot de ID-fraude module(s) en jouw diploma.

Heb je geen diploma behaald, maar wil je enkel je losse (bv. B1a/B1b/S3) certificaat met drie jaar verlengen, dan volg je de Actualiteitendag B1a en/of B1b en maak je wél het (losse) bijbehorende hercertificerings-theorie-examen van de betreffende module om jouw certificaat weer met drie jaar te verlengen. Ook dit doe je binnen de driejaarstermijn, om te voorkomen dat je alle (vaardigheids- en theorie-)examens weer opnieuw moet doen.

Herkansing voor een PE-examen

Indien een PE-examen over een diplomalijn niet wordt behaald, staan twee herkansingen open. Worden de herkansingen niet behaald, dan bestaat de mogelijkheid om in elke benodigde module een los examen te doen om tot een weer geldig diploma te komen.

 PE-en Grandfatherregeling binnen het herzien Diplomastelsel Burgerzaken.