topmenu

Persoonsinformatiemanagement

Persoonsinformatiemanagement is een belangrijk thema voor de toekomst op gebied van Burgerzaken. Het goed en veilig registreren van de identiteit van een burger is essentieel voor een moderne, veilige en adequate dienstverlening. De snelle ontwikkelingen in het vak vragen om actuele en accurate kennis en vaardigheden. Daarom kun je nu op het thema persoonsinformatiemanagement een specialistisch NVVB diploma behalen.

Persoonsinformatiemanagement
Na de (eerste) vaststelling van de identiteit van een persoon vindt registratie plaats van de persoonsgegevens. De registratie is geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk deze gegevens te kunnen verstrekken en informatie te kunnen genereren wanneer nodig. De wijze waarop dit gebeurt ontwikkelt zich voortdurend, maar kwaliteit en betrouwbaarheid blijven altijd van het grootste belang. Bij dit thema horen onder andere modules als BRP- systematiek, Kwaliteitsbeheer, Adresonderzoek & adreskwaliteit en Gegevensverstrekking & privacybescherming.

Specialistisch diploma
Voor een specialistisch diploma moet je de vastgestelde modules en punten behalen. Voor Persoonsinformatiemanagement is het vastgestelde aantal punten 36 op mbo-4 werk- en denkniveau en 53 op hbo werk- en denkniveau. Je doet bij elk specialistisch diploma óók een vaardigheidsmodule.

In het overzicht kun je precies zien welke modules en punten bij de specialismen horen en wat je nodig hebt voor een diploma.