topmenu

Kwaliteitskeurmerk NVVB

‘Zeker weten’ dat de PublieksAcademie altijd hoge kwaliteit biedt. Door middel van het kwaliteitswaarborg garandeert de NVVB jou deze kwaliteit en geeft zo ook vorm aan de verhoging van het kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers binnen de publieke dienstverlening. Het kwaliteitswaarborg van de NVVB is gebaseerd op drie basisprincipes:

1.       Controle Examenkamer
De NVVB heeft sinds haar bestaan een leidende rol als onder andere exameninstituut binnen de publieke dienstverlening. De Examenkamer voert periodieke controles uit en houdt toezicht op de examenorganisatie, de bijbehorende kwaliteitscriteria en processen van de NVVB. De NVVB laat daarmee zien dat ze voldoet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren zoals opgesteld door de Examenkamer.

2.       Een goede kwalificatiestructuur
Er wordt van de medewerkers in de publieke dienstverlening op het gebied van kennis en kunde steeds meer verwacht. Daarom is het opleidingsniveau verhoogd naar mbo-4 en hbo niveau, met elk een zogenaamd kwalificatiedossier waarin een beschrijving wordt gegeven van de beroepsgroep, competenties, het niveau en de context van de kwalificatie. Daarnaast staat er een overzichtelijke modulestructuur met unieke modules per niveau, waarbij de toetstermen inhoudelijk zijn geclusterd in een toetsplan. Ook zijn er duidelijke afspraken over het opstellen, toetsen, vaststellen en onderhouden van de dossiers. Dit alles bij elkaar vormt een gedegen kwalificatiestructuur.

3.       Specialisten en experts
De kwaliteit van de opleiding ID-& Adresfraude van de PublieksAcademie en de examens worden door de betrokkenheid van specialisten uit het vakgebied en een team van onderwijskundige experts gegarandeerd. Bij het maken, vaststellen en nakijken van de opleiding ID- & Adresfraude en de examens is deze groep deskundigen betrokken. Behaalde diploma’s en certificaten hebben, door de betrokkenheid van de vakinhoudelijke specialisten op het gebied van de opleiding ID-& Adresfraude en de examens, ook buiten het vakgebied een onbetwiste meerwaarde.