topmenu

Uitleg modules en puntentelling

Ben jij als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Of de volgende stap in je carrière? Met de mbo-4 en hbo modules en opleidingen van de PublieksAcademie ontwikkel jij je tot een échte deskundige of specialist op het gebied van dienstverlening.

Voor iedere behaalde module ontvang je een certificaat en een aantal punten waarmee je uiteindelijk ook een NVVB diploma kunt behalen.

Er zijn 6 diploma’s te behalen; een 'diploma Burgerzaken algemeen' op mbo-4 en hbo niveau, een 'specialistisch diploma Persoonsinformatiemanagement' op mbo-4 en hbo niveau en een 'specialistisch diploma Identiteitsmanagement' op mbo-4 en hbo niveau.

Je kunt dus zelf kiezen of je alleen losse modules wilt volgen die voor jou persoonlijk en jouw werk relevant zijn, of dat je wilt gaan voor een volledig diploma.

Een 'diploma Burgerzaken algemeen' behaal je door een aantal modules naar keuze te volgen die bij elkaar optellen tot voldoende punten voor een diploma: 25 punten op mbo-4 niveau en 39 punten op hbo niveau. Voor een 'specialistisch diploma' moet je de vastgestelde modules en punten behalen. Voor Persoonsinformatiemanagement is het vastgesteld aantal punten 36 op mbo-4 niveau en 53 op hbo-niveau. Voor Identiteitsmanagement is het vastgesteld aantal punten 25 op mbo-4 niveau en 39 op hbo-niveau. Je doet bij elk algemeen en specialistisch diploma óók een vaardigheidsmodule (op mbo-4 niveau: Dienstverlening (V1) of Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoek (V2) en op hbo-niveau: Adviesrapporten & beleidsvoorstellen (V3)). Wij raden je aan om te starten met de modules op mbo-4 niveau, omdat daar de basiskennis in zit, hetgeen je nodig hebt voor de modules op hbo-niveau. Wij raden je vervolgens aan om op hbo-niveau te starten met de vaardigheidsmodule Adviesrapporten & beleidsvoorstellen voordat je de kennismodules op hbo-niveau gaat volgen, omdat je deze vaardigheid heel goed kunt gebruiken bij het maken van de examens van de kennismodules op hbo-niveau.

Behaalde punten op mbo niveau zijn niet uitwisselbaar voor punten op hbo niveau. Een diploma dient binnen drie jaar te worden behaald met de daarvoor benodigde modules/certificaten. Een certificaat blijft drie jaar geldig.

Een eenmaal behaald diploma blijft altijd geldig. De waarde van het diploma wordt bepaald door de actualiteit van de certificaten die ten grondslag liggen aan het diploma. Een certificaat of bewijs van deelname van de NVVB PublieksAcademie blijft drie jaar na uitgiftedatum geldig.

Klik hier voor het overzicht met alle modules