topmenu

Overgangs- en vrijstellingsregeling herzien Diplomastelsel Burgerzaken

Het is in principe niet mogelijk te starten met een diplomalijn op NLQF-niveau 6 zonder de examens van de modules binnen de bijbehorende diplomalijn(en) op NLQF-niveau 4 behaald te hebben. Voor ‘oud-gediplomeerden’ en zeer ervaren medewerkers die al geruime tijd op NLQF-niveau 6 werkzaam zijn én inhoudelijk bezig zijn (met bij een diplomalijn behorende taken) binnen Burgerzaken (dus geen teamleiders of managers zonder een achtergrond binnen Burgerzaken) kunnen een zogenaamd PE-examen (zie hoofdstuk 9.4 van de Examengids) voor een gehele diplomalijn op NLQF-niveau 4 aanvragen op basis van de Grandfatherregeling (zie hoofdstuk 9.3 van de Examengids). Hiervoor dient een onderbouwd verzoek gedaan te worden bij de Examencommissie van de NVVB PublieksAcademie via publieksacademie@nvvb.nl. Een PE-examen is een examen dat is samengesteld op basis van kerntoetstermen uit alle kennismodules waaruit de diplomalijn bestaat.

Overgangs- en vrijstellingsregeling.