topmenu

Verklaring Speciale Voorzieningen (extra tijd tijdens examen)

Een kandidaat met een ‘beperking’ (denk aan bv. dyslexie, ADHD, of een andere ‘beperking’) kan in aanmerking komen voor extra tijd voor het afleggen van een examen, door een ‘aanvraag bijzondere kenmerken’ in te leveren via hun persoonlijke NVVB-account binnen ‘Mijn PublieksAcademie’.

De aanvraag (Verklaring Speciale Voorzieningen) moet ondertekend zijn door een deskundige. Na goedkeuring van de aanvraag wordt er automatisch extra tijd toegevoegd bij de eerstvolgende examenboeking.

Let dus op! Wanneer er eerst een examen is geboekt en daarna pas de aanvraag is geaccepteerd wordt er niet automatisch extra tijd toegekend.

Verklaring Speciale Voorzieningen