topmenu

Klachten, bezwaar en beroep

Klachten
Heb jij een klacht over je examen, de toetslocatie of over de modules tegengaan ID-fraude? Stuur je klacht hier in en wij gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag. Heb jij een klacht over de opleiding van een andere module uit het Diplomastelsel Burgerzaken, die je gevolgd hebt bij een van de private opleiders, dan verzoeken wij je klacht daar in te dienen.

  • Een klacht is slechts ontvankelijk indien deze is ontvangen binnen twee weken na het moment waarop de klacht zich heeft voorgedaan.
  • De NVVB handelt de klacht af en bericht de indiener schriftelijk (per brief of e-mail) binnen drie weken na ontvangst van de klacht.

Bezwaar
Niet eens met de uitslag of beoordeling van een examen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de NVVB PublieksAcademie. Bezwaar maken kan via het onderstaande digitale bezwaarschriftformulier en dient binnen vier weken na het bekendmaken van het eindcijfer te gebeuren.

Een bezwaar kan worden ingediend tegen:

  • Ongeldig verklaren van een examen.
  • De inhoud en de aard van de examenvragen of -opdrachten in relatie tot de geformuleerde toetsterm(en).

Uiterlijk binnen zes weken vanaf het tijdstip waarop de examenkandidaat in bezwaar kan gaan, besluit de Bezwarencommissie over het ingediende bezwaarschrift en geeft zij schriftelijk antwoord (per e-mail of brief) aan de bezwaarmaker.

Klachten met betrekking tot de modules tegengaan ID-fraude kunnen kenbaar gemaakt worden via publieksacademie@nvvb.nl en niet via onderstaand bezwaarschriftformulier.

Beroep
Als een indiener van een bezwaar het niet eens is met de uitkomst van het besluit naar aanleiding van het ingediende bezwaar, kan hij binnen zes weken nadat het besluit over het bezwaar genomen is, in beroep gaan bij Stichting Examenkamer.

Bekijk hier het Examenreglement van de NVVB PublieksAcademie voor meer informatie.

  • Persoonsgegevens:

  • (let op: ook meisjesnaam*)
  • Exameninformatie

    Het volledige privacy beleid is terug te lezen op de website van de NVVB: https://nvvb.nl/nl/vereniging/privacybeleid/
  • Wanneer je op verzenden klikt wordt het formulier per email naar de PublieksAcademie gestuurd. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van jouw bezwaar met daarin de uiterste datum waarop je een reactie kunt verwachten. Wanneer jouw bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, ontvang je daar ook zo spoedig mogelijk melding van.