topmenu

Diplomalijn 2 - Verblijf en adres

Ben je dagelijks bezig met het verwerken van aangiften van migratie en wil je meer weten over het hoe en waarom of wil je gewoon meer weten wat de mogelijkheden zijn op het terrein van verblijf en adres, dan is de diplomalijn ‘Verblijf en adres’ voor jou de diplomalijn die zorgt voor de verdieping. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Verblijf en adres’ met succes heeft doorlopen kan:

> De algemene regels betreffende migratie binnen de BRP benoemen, toelichten en toepassen;
> De inschrijving in de BRP als ingezetene op grond van aangifte van verblijf en adres, hervestiging en adreswijziging inclusief briefadres beoordelen, toelichten en uitvoeren;
> De aangifte vertrek naar het buitenland beoordelen en verwerken in de BRP;
> Inlichtingen inwinnen bij de burger omtrent een adres;
> De wettelijke basis en de rol van een toezichthouder BRP beschrijven;
> De wettelijke basis van de bestuurlijke boete benoemen en de voorwaarden voor het opleggen beschrijven;
> Het bestuursrecht, dat van belang is bij migratie en onderzoek daarnaar, benoemen en toepassen;
> Beleidsrichtlijnen voor adresonderzoek toepassen;
> Onderzoek doen naar de juistheid van adresgegevens al dan niet n.a.v. terugmeldingen;
> Een onderzoeksdossier aanleggen en beheren;
> Een voornemen en een besluit tot ambtshave opname gegevens opstellen;
> Bij een huisbezoek met kennis van zaken op een professionele wijze communiceren met aanwezige burgers en kan omgaan met mogelijke conflictsituaties dan wel deze voorkomen of uit de weg gaan ten behoeve van de eigen eiligheid.