topmenu

Privacy beleid NVVB PublieksAcademie

Verwerking persoonsgegevens
De NVVB kan persoonsgegevens verwerken als je deze zelf aan ons verstrekt hebt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. De NVVB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens als..

.. je modules en/of examens van de NVVB PublieksAcademie volgt/aflegt?

Om modules[1] en examens[2] van de NVVB PublieksAcademie te kunnen volgen en afleggen, dien je een account voor de opleidings- en examenomgeving aan te maken. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens:

  • Geslacht
  • Voor- en achternaam (indien getrouwd: meisjesnaam)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Adres en woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens: rekeningnummer, naam en woonplaats

De NVVB gebruikt deze gegevens voor het aanmaken van het persoonlijke account van cursisten en examenkandidaten, het verzenden van correspondentie rondom het inschrijf-, deelname en afrondingsproces met betrekking tot de modules op het gebied van ID-fraude die enkel verzorgd worden door de NVVB PublieksAcademie zelf én alle examens die de NVVB PublieksAcademie aanbiedt in ons diplomastelsel voor medewerkers Burgerzaken, het opsturen van de factuur, het toesturen van certificaten en/of diploma’s en het toesturen van informatie via e-mail met betrekking tot de NVVB PublieksAcademie. Tevens kunnen je exameninschrijvingen en examenresultaten door de NVVB PublieksAcademie worden gedeeld met de opleider waarbij je de betreffende module(s) hebt gevolgd.

[1] De modules Identiteit en identiteitsdocumenten  (B1a), Brondocumenten (B1b) en Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3).
[2] Alle examens behorende tot alle modules uit het Diplomastelsel Burgerzaken

Klik hier voor meer informatie over het privacy beleid van de NVVB.