topmenu

Over de KennisScan

Een kennisscan is samengesteld op basis van toetstermen uit een toetsplan welke evenwichtig zijn verdeeld over het hele toetsplan, met als doel een representatief beeld te schetsen van de aan de diplomalijn toebehorende modules. Een kennisscan gaat uit van losse modules, maar wel samengebracht in één kennisscan per diplomalijn. Bij een kennisscan krijgt de medewerker als feedback hoe hij procentueel gescoord heeft per module. Hiermee kan hij zien hoe modules worden beheerst. Bij een kennisscan is geen cesuur (slagingsgrens) aan de orde. De gemeente/leidinggevende bepaalt zelf wat een realistisch percentage is dat geldt als zijnde dat de medewerker over ‘voldoende actuele kennis’ beschikt en of (bij)scholing (inclusief examen doen) nodig is. Een kennisscan is qua grootte ongeveer ¼ van het totaal aantal vragen van alle theoriedelen van de modules binnen een diplomalijn. De duur van de kennisscan is ruim en varieert van 120, 150, 180 minuten en 300 minuten. Bij een herhaald gebruik van een kennisscan worden steeds dezelfde vragen gepresenteerd, maar per module wel steeds in een andere volgorde.

 

Wil jij de kennis van jouw medewerker(s) laten testen, bijvoorbeeld om te zien waar jouw medewerker(s) nog (bij)scholing in nodig hebben om over de meest actuele kennis te beschikken voor het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden? Laat hen dan de NVVB KennisScan maken!

Ook een handige tool voor het opmaken van een opleidingsplan voor jouw afdeling.

Of om te bezien of jouw medewerker op basis van een aantal jaren werkervaring en/of behaalde (oude) diploma’s/certificaten voor de Grandfatherregeling (PE-examen) in aanmerking kan komen binnen het Diplomastelsel Burgerzaken.

 

Interesse in een NVVB KennisScan?

Schrijf je snel in via het webformulier!

 

Er zijn zeven KennisScans per diplomalijn samengesteld:

KennisScan per diplomalijn: Aantal vragen: Tijdsduur:
Basiskennis Burgerzaken (NLQF-4) 45 vragen 150 minuten
Verblijf en adres (NLQF-4) 40 vragen 150 minuten
Burgerlijke stand – Basis (NLQF-4) 50 vragen 150 minuten
Basisregistratie personen – Basis (NLQF-4) 65 vragen 180 minuten
Specialist Identiteitsdocumenten (NLQF-6) 30 vragen 120 minuten
Specialist Burgerlijke stand (NLQF-6) 25 vragen 120 minuten
Specialist Basisregistratie personen (NLQF-6) 45 vragen 150 minuten

Prijs per KennisScan per diplomalijn: €59,- ex btw

 

Ook zijn er twee algemene KennisScans gemaakt over alle NLQF-4 en NLQF-6 diplomalijnen (met theorie-onderdelen), te weten:

KennisScan (algeheel) Aantal vragen: Tijdsduur:
Algehele KennisScan NLQF-4 (diplomalijn 1 t/m 4) 145 vragen* 300 minuten*
Algehele KennisScan NLQF-6 (diplomalijn 5 t/m 7) 80 vragen 180 minuten

*De algehele KennisScan NLQF-4 (diplomalijn 1 t/m 4) is opgesplitst in 3 delen, deel-1 telt 48 vragen met tijdsduur van 100 minuten, deel-2 telt 48 vragen met tijdsduur van 100 minuten en deel-3 telt 49 vragen met 100 minuten.

Prijs per Algehele KennisScan NLQF-4 of NLQF-6: €175,- ex btw