topmenu

Grandfatherregeling

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit. Hiervoor is de Grandfatherregeling ontwikkeld.

De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op diplomalijn 1 wil aantonen om direct te kunnen starten met een diplomalijn op NLQF niveau-4 , namelijk direct met diplomalijn 2, 3 of 4. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het PE-examen voor diplomalijn 1. Zie het Herziene Diplomastelsel Burgerzaken schema in bijlage 2, om te zien welke diplomalijnen elkaar opvolgen.

Voorbeeld: Een ervaren medewerker Burgerzaken met een x-aantal jaren werkervaring en/of een x-aantal (verlopen) certificaten of (oud) diploma wil starten met diplomalijn 4 – Basisregistratie personen - Basis. Hiervoor is diplomalijn 1 als verplichte aantoonbare voorkennis vereist. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de NVVB PublieksAcademie om een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1, zodat de medewerker direct kan starten met diplomalijn 4, door opleidingen te gaan volgen en module-examens behorende tot die diplomalijn te gaan afleggen om tot een Diploma Basisregistratie personen-Basis te komen. Beschikt de medewerker niet over een volledig diploma óf PE-certificaat over diplomalijn 1, dan wordt geen diploma 4: Basisregistratie personen-Basis verstrekt.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat (her)certificering van het vaardigheidsgedeelte van de modules B1a, B1b en S3 aan de orde is (zie hiervoor hoofdstuk 4 over de PE-regeling).

PE- en  Grandfatherregeling  binnen het herzien Diplomastelsel Burgerzaken.

Wil jij een PE-examen afleggen op basis van de Grandfatherregeling over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken?  Vul dan dit formulier in en stuur naar: publieksacademie@nvvb.nl

Na goedkeuring van jouw verzoek daartoe, kun je jouw PE-examen afleggen om direct van start te kunnen gaan op jouw gewenste basis diplomalijn!