topmenu

Grandfatherregeling verzoek NVVB PublieksAcademie

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit.

Hiervoor is de Grandfatherregeling ontwikkeld.
De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken wil aantonen om direct te kunnen starten met een diplomalijn op NLQF niveau-4 en daar een diploma voor te behalen.

Namelijk direct met diplomalijn 2: Verblijf en adres, 3: Burgerlijke stand-Basis en/of 4: Basisregistratie personen-Basis door middel van het behalen van het PE-examen over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken + de B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten – vaardigheidsexamens of het volgen van de Actualiteitendag B1a.

Voorbeeld: Een ervaren medewerker Burgerzaken met een x-aantal jaren werkervaring en/of een x-aantal (verlopen) certificaten of (oud) diploma wil starten met diplomalijn 4 – Basisregistratie personen – Basis en daar een diploma in behalen.

Hiervoor is diplomalijn 1 als verplichte aantoonbare voorkennis vereist. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de NVVB PublieksAcademie om een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1, zodat de medewerker direct kan starten met diplomalijn 4, door opleidingen te gaan volgen en module-examens behorende tot die diplomalijn te gaan afleggen om tot een diploma 4: Basisregistratie personen-Basis te komen.

Beschikt de medewerker niet over een volledig diploma óf PE-certificaat over diplomalijn 1[1], dan wordt geen diploma 4: Basisregistratie personen-Basis verstrekt.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat (her)certificering van het praktijkgedeelte van de module B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten uit diplomalijn 1 aan de orde is voor het behalen van een PE-certificaat over diplomalijn 1. Dat betekent dat – indien je nog geen B1a-certificaat (voorheen M1a) hebt behaald – je de vaardigheidstraining van B1a volgt en de vaardigheidsexamens foto-foto-vergelijking en echtheidskenmerken reisdocumenten behaald van die module.

Heb je al wél een (nog geldig) M1a-/B1a-certificaat, schrijf je dan in voor de Actualiteitendag B1a vóór afloop van de geldigheidsperiode van drie jaar (in het laatste halfjaar van de driejaarstermijn van het certificaat).

De theorie van B1a wordt (opnieuw) getoetst in het PE-examen over diplomalijn 1; dus het hercertificerings-theorie-examen B1a hoef je dan niet apart af te leggen om jouw losse M1a/B1a-certificaat te hercertificeren,

[1] Plus de B1a-vaardigheidsexamens foto-foto-vergelijking en echtheidskenmerken reisdocumenten dienen te zijn behaald (of indien al een M1a/B1a-certificaat behaald is, dient te worden voldaan aan de hercertificeringsplicht (het volgen van de Actualiteitendag B1a voor verloop van het M1a-/B1a-certificaat).

De theorie van B1a (oude M1a), wordt mee getoetst in het PE-examen over diplomalijn 1.

PE- en  Grandfatherregeling  binnen het herzien Diplomastelsel Burgerzaken.

Wil jij een PE-examen afleggen op basis van de Grandfatherregeling over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken?  Vul dan dit formulier in en stuur naar: publieksacademie@nvvb.nl

Na goedkeuring van jouw verzoek daartoe, kun je jouw PE-examen afleggen om direct van start te kunnen gaan op jouw gewenste basis diplomalijn!