topmenu

Grandfatherregeling

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit. Hiervoor is de Grandfatherregeling ontwikkeld.

De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op de diplomalijnen 1, 3 en/of 4 wil aantonen om direct te kunnen starten met een diplomalijn op NLQF niveau-4 of -6 (namelijk direct met diplomalijn 2, 3, 4, 5 of 8; door een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1) of op NLQF niveau-6 (namelijk direct met diplomalijn 6 of; door een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1 en 3 of 4). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PE-examens voor de diplomalijnen 1, 3 en 4. Zie het overzicht van het Diplomastelsel Burgerzaken, om te zien welke diplomalijnen elkaar dienen op te volgen door het volgen van de pijlen.

Voorbeeld: Een ervaren BRP-specialist met x-aantal jaren werkervaring en een x-aantal verlopen certificaten wil starten met diplomalijn 7 – Specialist BRP. Hiervoor zijn de diplomalijnen 1 en 4 als verplichte aantoonbare voorkennis vereist. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de NVVB PublieksAcademie om een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1 en 4, zodat de medewerker direct kan starten met de diplomalijn 7, door opleidingen te gaan volgen en module-examens behorende tot die diplomalijn te gaan afleggen om tot een Diploma Specialist BRP te komen. Beschikt de medewerker niet over een diploma of PE-certificaat over de diplomalijnen 1 en 4, dan wordt geen diploma Specialist BRP verstrekt.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat de praktijkdelen (vaardigheidsexamens) van de modules B1a en B1b apart dienen te worden behaald, naast het PE-examen over de betreffende diplomalijn waar de module B1a of B1b deel van uitmaakt. De theorie van deze modules wordt al mee geëxamineerd tijdens het PE-examen.

Voor de diplomalijnen op specialistniveau (5, 6, 7 of 8) is geen PE-examen beschikbaar op grond van de Grandfatherregeling. Hiervoor geldt dat voor een PE-examen ervan wordt uitgegaan dat sprake is van een hercertificering binnen drie jaar van een behaald diploma op basis van losse module-examens op NLQF niveau-6.

PE- en Grandfatherregeling binnen het herzien Diplomastelsel Burgerzaken

Wil jij een PE-examen afleggen op basis van de Grandfatherregeling? Vul dan dit formulier in en stuur naar: publieksacademie@nvvb.nl

Na goedkeuring van jouw verzoek daartoe, kun je jouw PE-examen over de benodigde diplomalijn(en) afleggen om direct van start te kunnen gaan op jouw gewenste diplomalijn!