topmenu

Grandfatherregeling verzoek NVVB PublieksAcademie

Het kan zijn dat op basis van verkregen maar inmiddels verlopen behaalde examens (certificaten/diploma’s) en/of een brede werkervaring binnen Burgerzaken sprake is van veel relevante kennis, inzichten, vaardigheden en vakbekwame professionaliteit.

Hiervoor is de Grandfatherregeling ontwikkeld.
De Grandfatherregeling gaat ervan uit dat een medewerker Burgerzaken zijn vakbekwaamheid op Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken wil aantonen om direct te kunnen starten met een opvolgende diplomalijn op NLQF niveau-4 en daar een diploma voor wenst te behalen.

Nadat de kennis en vaardigheden zijn aangetoond d.m.v. het behalen van het PE-examen over diplomalijn 1 Basiskennis Burgerzaken en het behalen van de vaardigheidsexamens van de B1a-module (of een geldig (PE) B1a-certificaat, kan namelijk direct gestart worden met de modules/examens uit Diplomalijn 2: Verblijf en adres, 3: Burgerlijke stand-Basis en/of 4: Basisregistratie personen-Basis.

Voorbeeld: Een ervaren medewerker Burgerzaken met een x-aantal jaren werkervaring en/of een x-aantal (verlopen) certificaten of een (oud) diploma wil starten met NLQF-4 Diplomalijn 4 – Basisregistratie personen – Basis en daar een diploma in behalen.

Hiervoor is diplomalijn 1 als verplichte aantoonbare voorkennis vereist. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de NVVB PublieksAcademie om een PE-examen af te leggen over diplomalijn 1, zodat de medewerker direct kan starten met diplomalijn 4, door opleidingen te gaan volgen en module-examens behorende tot die diplomalijn te gaan afleggen om tot een diploma 4: Basisregistratie personen-Basis te komen.

Beschikt de medewerker niet over een volledig diploma óf PE-certificaat over diplomalijn 1[1], dan wordt geen diploma 4: Basisregistratie personen-Basis verstrekt.

Bedenk nog wel dat ook binnen de Grandfatherregeling geldt dat (her)certificering van het praktijkgedeelte van de module B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten uit diplomalijn 1 aan de orde is voor het behalen van een PE-certificaat over diplomalijn 1. Dat betekent dat – als je nog geen B1a-certificaat (voorheen M1a) hebt behaald – je de vaardigheidstraining van B1a moet volgen en de vaardigheidsexamens foto-foto-vergelijking en echtheidskenmerken reisdocumenten behaald van die module. Of je in het bezit moet zijn van een geldig (PE)B1a-certificaat.

Beslisboom Vrijstellingsregeling- en Grandfatherregeling

Wil jij een PE-examen afleggen op basis van de Grandfatherregeling over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken?  Vul dan dit formulier in en stuur naar: publieksacademie@nvvb.nl

Na goedkeuring van jouw verzoek daartoe, kun je jouw PE-examen inboeken en afleggen om na het behalen daarvan direct van start te kunnen gaan op jouw gewenste opvolgende NLQF-4 basis diplomalijn!