topmenu

Rolverdeling en samenwerking (private) opleiders en NVVB PublieksAcademie

De private opleiders uit het vakgebied Burgerzaken die opleidingen uit het Diplomastelsel Burgerzaken aanbieden hebben de rol van opleider, dat wil zeggen dat zij opleidingen verzorgen uit het Diplomastelsel Burgerzaken NVVB.

De NVVB (PublieksAcademie) heeft de rol van examenorganisatie, dat wil zeggen dat zij examens uit het Diplomastelsel Burgerzaken NVVB verzorgen. Met uitzondering van een specifiek gebied, namelijk het tegengaan van identiteitsfraude, heeft de NVVB de formele toestemming van het Openbaar Ministerie om met informatie en documentatie van de KMar (Koninklijke Marechaussee) opleidingen te verzorgen aan medewerkers Burgerzaken. Voor de modules die daarop betrekking hebben uit het Diplomastelsel Burgerzaken, heeft de NVVB dan ook de rol als opleider. Deze modules worden uitdrukkelijk niet door de private opleiders uitgevoerd, maar alleen door de NVVB.

Biedt een private opleider deze modules aan, dan verloopt de uitvoering daarvan via de NVVB PublieksAcademie.

Het gaat om de modules B1a Identiteit en identiteitsdocumenten, B1b Brondocumenten en S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten en afgeleide opleidingen daarvan in het kader van Burgerzaken. Klik hier om naar onze opleidingen tegengaan ID-fraude te gaan.

Missie
Bieden van een modulair, kwalitatief en marktconform examenplatform op basis van een ingeschaalde branchestandaard voor (medewerkers) Burgerzaken van gemeenten op basis- en specialistniveau (respectievelijk NLQF-niveau 4 en 6), afgebakend tot vakkennis en vakvaardigheden die onderscheidend zijn voor medewerkers Burgerzaken.

Visie
De NVVB en de private opleiders uit het vakgebied Burgerzaken willen komen tot meer en beter opgeleide en aantoonbaar gecertificeerde medewerkers Burgerzaken met behulp van een onafhankelijke examinering, door:

  • Een door gemeenten breed aanvaard Diplomastelsel Burgerzaken als branchestandaard op basis- en specialistniveau.
  • Een objectieve NCP NLQF inschaling van acht kwalificaties op de NLQF-niveaus 4 en 6.
  • Een nauwe, professionele, evenwaardige en natuurlijke samenwerking met opleiders en gemeenten en een goed gebruik van de toetsplannen bij opleidingen.
  • Een kwalitatief hoogwaardige examenorganisatie.
  • Het belang van certificering/diplomering binnen Burgerzaken te benadrukken.
  • Een Permanente Educatie-regeling aan te bieden binnen het Diplomastelsel Burgerzaken om de continuïteit van aantoonbaarheid en vakbekwaamheid te waarborgen.