topmenu

Diplomalijn 1 - Basiskennis Burgerzaken

Nieuw in het vakgebied Burgerzaken? Of na een tijdje werken binnen het vakgebied Burgerzaken toch nieuwsgierig naar het hoe en waarom? Dan is de diplomalijn ‘Basiskennis Burgerzaken’ de diplomalijn om jouw nieuwsgierigheid te voeden. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Basiskennis Burgerzaken’ met succes heeft doorlopen kan:

> Aangeven hoe de gemeente werkt;
> Meer- en minderjarigheid benoemen;
> Aanvragen reis- en identiteitsdocumenten behandelen;
> Aanvragen Rijbewijzen behandelen;
> Gegevens verstrekken uit de BRP;
> Afschriften en uittreksels verstrekken uit de registers van de Burgerlijke Stand;
> Inhoud geven aan klantcontact en heeft daarvoor de benodigde vaardigheden;
> Identiteiten vaststellen;
> Identiteiten verifiëren.