topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de verwerking van gegevens in de BRP en het opmaken van akten en latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de opbouw van een persoonslijst, beheerprocessen, het berichtenverkeer en de systematiek van akten en registers van de burgerlijke stand.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B3 – Systematiek van gegevensverwerking

Het leven van een burger zit vol gebeurtenissen. Iemand kan verhuizen, een kind aangeven, scheiden, een nieuw reisdocument aanvragen, of van geslacht veranderen. Om duidelijk te houden wat de huidige en juiste situatie is, moeten deze feiten worden geregistreerd op de persoonslijst (PL) in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige gebeurtenissen leiden tot aktes. Deze moeten worden bewaard en verwerkt. Ook komt het voor dat iemand emigreert, maar later in Nederland trouwt. Ook dan moet er registratie plaatsvinden, maar dat gaat niet altijd vanzelf. In deze module leer je hoe het systeem van de Burgerlijke Stand en de BRP met elkaar samenwerken en hoe een PL is opgebouwd. Je krijgt inzicht in de rollen die het Logisch Ontwerp en de HUP hierbij spelen. Je leert hoe een aanvraag of een aangifte leidt tot wijzigingen in de BRP, wie welke gegevens mag wijzigen, en hoe deze wijzigingen bekend worden gemaakt bij alle instanties die gebruik maken van de BRP. Ook leer je hoe in de BRP duidelijk blijft wat er eerder is gebeurd, en hoe lang gegevens bewaard blijven. Je kunt na deze module benoemen wat het verschil tussen de BRP en de RNI is, en weet wat je moet doen als een Nederlandse akte moet worden verwerkt op een PL die is opgenomen in de RNI.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B3: Systematiek van gegevensverwerking (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen