topmenu

Diplomalijn 3 - Burgerlijke stand - Basis

Altijd al meer willen weten over de werkzaamheden bij de Burgerlijke Stand of start je als “nieuwe“ ambtenaar van de burgerlijke stand en is dit vakgebied nog nieuw voor jou? Dan is de diplomalijn ‘Burgerlijke Stand - Basis’ de diplomalijn om jouw nieuwsgierigheid te voeden. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Burgerlijke stand - Basis’ met succes heeft doorlopen kan:

> Brondocumenten zoals buitenlandse geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten op echtheid onderzoeken, legalisatie en verificatie verklaren en toepassen en wetgeving en juridische aspecten rondom brondocumenten benoemen en toepassen;
> Vaststellen of iemand over een Nederlandse of vreemde nationaliteit beschikt, staatloos is, dan wel dat de nationaliteit onbekend is;
> Verzoeken om de Nederlandse nationaliteit (optie of naturalisatie) afhandelen of het verlies daarvan verwerken;
> Afstamming en verwantschap bepalen zowel op basis van nationaal als internationaal privaatrecht recht;
> Akten van geboorten, erkenning en ontkenning van het ouderschap, vondeling opmaken en een adoptie registreren;
> De gezagsverhouding bepalen;
> De naam bepalen, het naamrecht toepassen, akten van naamkeuze opmaken , de regelgeving rondom voornaam- en geslachtsnaamwijziging toelichten en toepassen;
> Regelgeving verklaren, toelichten en toepassen rondom: het voornemen en de beletselen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan of een partnerschap te registreren en ten aanzien van de ontbinding of nietigverklaring van een huwelijk en geregistreerd partnerschap;
> Akten van huwelijk en geregistreerd partnerschap met eventuele bijbehorende latere vermeldingen opmaken;
> De regelgeving rondom de aangifte van overlijden en lijkbezorging toelichten, de bevoegdheid tot aangifte van overlijden verklaren en akten van overlijden en lijkvinding opmaken;
> Het civiel procesrecht beschrijven en adviseren over ingediende bezwaarschriften.