topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met optie- en naturalisatieverzoeken en met het bepalen of de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen of dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht, kan hij bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad en kan hij optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B6 - Nationaliteitsrecht 1

Wist je dat er diverse manieren zijn waarop iemand een nationaliteit kan krijgen? Dit kan zijn door geboorte, adoptie of erkenning van een kind. En weet jij wat staatloosheid inhoudt?

Het is belangrijk dat jij de wijze kunt benoemen waarop een burger een nationaliteit kan krijgen, hoe je deze kunt verlenen, wat je moet doen bij het verliezen van een nationaliteit en hoe je een nationaliteit vast kunt stellen. Al deze onderdelen komen in deze module inhoudelijk aan de orde.

Na de module ben jij in staat om vreemde en onbekende nationaliteiten te bepalen en vast te stellen. Kun jij allerlei zaken afhandelen die te maken hebben met verzoeken om een nationaliteit, het verlies daarvan en het verwerken van deze rechtsfeiten in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze module is ondergebracht onder mbo 4-niveau, maar bevat ook complexe (juridische) onderwerpen en zal dus extra inspanning met zich meebrengen.

Studieadvies: Wij adviseren voorafgaand de module Systematiek gegevensverwerking te volgen.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B6: Nationaliteitsrecht 1 (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 30 Examenduur 60 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen