topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Daarnaast kan de medewerker relevante wet- en regelgeving toepassen en kan hij een verklaring onder eed of belofte opmaken

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B11 - Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP

Heb je wel eens een echtpaar aan je loket gehad die vol trots vertelden dat ze tijdens hun vakantie in het buitenland zijn getrouwd? Hoe zorg je ervoor dat die blijde gebeurtenis in de Basisregistratie Personen terechtkomt? Wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Soms komt het voor dat mensen geen bewijs bij zich hebben van een rechtsfeit; toch moet dat feit goed in de BRP wordt geregistreerd. Deze module geeft je de kennis die nodig is om rechtsfeiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden een plek te geven in de BRP. Je leert welke wetten hierop betrekking hebben, wat je moet doen als mensen later alsnog een document aanleveren, en wat er gebeurt als in dat document iets anders staat dan wat tot dan toe in de BRP stond. Ook geeft deze module informatie over het inschrijven van buitenlandse rechtsfeiten in de registers van de Burgerlijke Stand van Den Haag, en wat voor gevolgen dat kan hebben voor de BRP. Met behulp van de kennis die je in deze module opdoet kun je ook dat vakantiehuwelijk in de BRP opnemen!

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 60 Examenduur 120 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen