topmenu

NLQF-4 niveau diplomalijnen (basismodules)

De NVVB is in het herziene Diplomastelsel Burgerzaken afgestapt van de niveauaanduidingen mbo-4 en hbo, maar laat wel de mogelijke groei van het ene naar het andere niveau bestaan. In het herziene Diplomastelsel Burgerzaken spreken we voortaan over basismodules en specialistmodules.

Er zijn vier Basis diplomalijnen die weer opleiden tot bepaalde taken binnen een bepaald vakgebied waarop medewerkers Burgerzaken werkzaam zijn. Medewerkers Burgerzaken krijgen op deze manier weer de mogelijkheid om een vak te leren.

De vier basis diplomalijnen op NLQF-4 op niveau zijn:

1: Basiskennis Burgerzaken (B0, V1, V2, B1a, B2, B3 en B8)
2: Verblijf en adres (B7, B9, B10 en B12)
3: Burgerlijke stand – Basis (B1b, B4a, B4b, B6 en B9)
4: Basisregistratie personen – Basis

Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken is voor alle opvolgende basis diplomalijnen verplicht te zijn behaald (aangetoond door een PE-examen op basis van de Grandfatherregeling of door het behalen van alle examens uit die diplomalijn).

Voor alle hierna genoemde modules uit de basis diplomalijnen op NLQF-niveau 4 zijn toetsplannen met toetstermen ontwikkeld die precies beschrijven wat aan kennis en kunde van de medewerker Burgerzaken per module wordt verwacht en waarop geëxamineerd wordt. De toetsplannen zijn ook hier te raadplegen.