topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP op het gebied van geboorte, afstamming, namen, huwelijk en geregistreerd
partnerschap, overlijden, nationaliteit en reisdocumenten. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B5 -Nederlandse rechtsfeiten in de BRP

Als van een Nederlands rechtsfeit een akte of besluit is opgemaakt, moet dit worden verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo blijft duidelijk wat de huidige situatie is, bijvoorbeeld dat iemand na de geboorte is erkend, de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, of zijn naam heeft laten wijzigen. Ook kan het voorkomen dat een akte door een uitspraak van de rechter moet worden verbeterd. Hierdoor moet het daarbij horende gegeven in de BRP mogelijk worden gecorrigeerd, omdat het eerder geregistreerde feit niet klopte. In deze module leer je het onderscheid tussen het actualiseren en het corrigeren van een gegeven in de BRP, en hoe je deze processen volgens de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) uitvoert. Ook leer je je bewust af te vragen of een wijziging in de BRP nog meer gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor het reisdocument of het kiesrecht, en weet je na deze module wat je in die gevallen moet doen.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 55 Examenduur 120 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen