topmenu

Examendata, examenprijzen en examenlocaties

Aantoonbaar vakbekwaam middels onafhankelijke examinering
De modules uit het Diplomastelsel Burgerzaken worden allemaal afgesloten met een (of meerdere) examen(s). Aan de modules zijn bepaalde examenvormen toegekend.

In de Examengids van de NVVB PublieksAcademie kun je de toegekende examenvorm(en) vinden. Dan weet je of je je moet voorbereiden op een examen met gesloten vragen, een praktijkopdracht en/of op een vaardigheidsexamen.

Examengids NVVB PubliekAcademie 2024.

Examendata en -locaties theorie-examen
Theorie-examens kunnen het hele jaar door worden afgenomen op tal van locaties door het land. De NVVB beschikt via haar partner, het Examenadviesbureau (EAB), over ongeveer 20 examencentra, verspreidt over de verschillende provincies. Bij de inschrijving voor het theorie-examen kun je zelf de examenlocatie, datum en het tijdstip kiezen.
Klik hier voor de actuele examenlocaties van onze COEL-toetslocaties.
En klik hier voor de actuele examenlocaties van onze Eureka-toetslocaties.

Toegankelijkheidsoverzicht COEL-toetslocatie.

Examendata en -locaties (herkansing) vaardigheidsexamens modules tegengaan ID-fraude (B1a, B1b en S3)
De locaties voor de (herkansing) vaardigheidsexamens van de modules tegengaan ID-fraude (B1a, B1b en S3) zijn gelijk aan onze vaste trainingslocaties in het land (KMar Zwolle, ID-centre Eindhoven en EAB te Nieuwegein) en vinden tijdens de vaardigheidstraining (of een herkansingsmoment) plaats.

De data waarop de vaardigheidstrainingen en herkansingen op onze vaste locaties plaatsvinden, staan vermeld per module op deze website en worden zichtbaar tijdens het boekingsproces in jouw account in onze opleidings- en examenomgeving voor de betreffende vaardigheidstraining B1a, B1b of S3 of herkansing van een van de vaardigheidsexamenonderdelen.

 1. Het theorie-examen behorende tot de modules tegengaan ID-fraude wordt wel op een examenlocatie zoals hiervoor vermeld afgenomen op een zelfgekozen locatie, datum en tijdstip (en de inschrijving daarvoor doe je dus ook apart van de inschrijving voor de vaardigheidstraining inclusief vaardigheidsexamens).

Examendata en -locaties V1: Dienstverlening (vaardigheidsmodule)
Het vaardigheidsexamen van de vaardigheidsmodule V1: Dienstverlening wordt afgenomen op jouw werkplek binnen jouw eigen gemeente (achter de balie of in de backoffice, afhankelijk van jouw functie). De datum waarop jouw V1: Dienstverlening vaardigheidsexamen wordt afgenomen gaat in overleg met de NVVB PublieksAcademie (bij een grotere groep binnen één gemeente; je vraagt dan een V1 examen aan via publieksacademie@nvvb.nl, omdat er bij 2 en 3 kandidaten of meer vanuit één gemeente ook een gereduceerd examentarief geldt of je schrijft je individueel in via de opleidings- en examenomgeving van de NVVB PublieksAcademie in jouw persoonlijke account met als locatie jouw provincie waarin je werkzaam bent waar later – na voldoende inschrijvingen – een examendatum aan gekoppeld wordt. Op die examendatum zal een beoordelaar binnen jouw provincie verschillende gemeenten langsgaan om examenkandidaten op V1 te beoordelen. Er zit een minimum aan het aantal examenkandidaten om een beoordelaar binnen een provincie te laten beoordelen. Houd er dus rekening mee dat het even kan duren voordat je geëxamineerd wordt op V1: Dienstverlening. Je ontvangt hier een bericht van, nadat er voldoende examenkandidaten zijn binnen jouw regio en een beoordelaar bekend wordt gemaakt aan jou. De beoordelaar maakt een afspraak voor het afnemen van het examen.

Lees hieronder meer over dit examen.

Beschrijving examen V1-Dienstverlening - v2

Examendata en -locaties V2: Zelfontwikkeling en S0: Vaardigheden Specialist Burgerzaken (vaardigheidsmodules)
De examens van V2 en S0 vinden niet op vaste locaties plaats. Deze examens kunnen namelijk op afstand worden ingediend c.q. worden afgenomen (online) (het zelfreflectieverslag en CGI van V2 en het reflectieverslag, presentatie en CGI van S0) in de moodle-omgeving waartoe de examenkandidaat toegang krijgt op het moment hij/zij zich inschrijft voor een van deze examens. Zij hebben dus ook geen vaste examendata en de momenten waarbij examenkandidaat en beoordelaar contact met elkaar zullen hebben wordt onderling afgestemd.

Lees hieronder meer over deze twee examens.

Beschrijving examen V2-Zelfontwikkeling - v2

Beschrijving examen S0-Vaardigheden Specialist Burgerzaken - v2

Examendata en -locaties NLQF-6 Praktijkopdrachten
Een praktijkopdracht wordt op de eigen werkplek en/of thuis in eigen tijd en/of onder werktijd gemaakt die inhoudelijk geheel gerelateerd is aan de inhoud van de specialistmodule en gericht op een of meer situaties binnen je eigen gemeente passend binnen de module. Je levert de Praktijkopdracht in moodle in en een beoordelaar beoordeelt jouw stuk binnen twee weken nadat je het hebt ingeleverd.

Let op: er dient eerst een Voorstel voor de Praktijkopdracht te worden ingediend. In onderstaand document vind je de benodigde informatie.

Lees hieronder meer over de NLQF-6 Praktijkopdrachten.

Beschrijving examen Praktijkopdracht voor de specialistmodules - v2

Zie ook ‘Beschrijving examens

Examenprijzen Diplomastelsel Burgerzaken

 • Theorie-examens NLQF-4 niveau
  Alle theorie-examens: € 179,- exclusief btw
 • Theorie-examens NLQF-6 niveau
  Alle theorie-examens: € 199,- exclusief btw.
 • Vaardigheidsexamens en praktijkopdrachten
  V1: Dienstverlening: € 350,- exclusief btw*
  V2: Zelfontwikkeling: € 295,- exclusief btw**
  S0: Vaardigheden Specialist Burgerzaken: € 375,- exclusief btw
  Praktijkopdrachten NLQF-6: € 425,- exclusief btw
 • Herkansing vaardigheidsexamens modules tegengaan ID-fraude

B1a/B1b/S3: € 200,- exclusief btw per vaardigheidsexamenonderdeel (foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en/of brondocumenten)

* Voor het examen V1 Dienstverlening geldt bij meer kandidaten per afname op een gemeente een ander tarief, namelijk: bij 2 kandidaten €325 per kandidaat en bij 3 of meer kandidaten €250 per kandidaat. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het gereduceerde examentarief worden de V1-examenkandidaten uit één gemeente geacht op dezelfde dag examen af te leggen (in overleg met de toegewezen beoordelaar).

Let op! De inschrijving bij 2 of meer kandidaten vanuit één gemeente verloopt dan ook via publieksacademie@nvvb.nl, zodat de aanvrager voor zichzelf en de collega-kandidaten couponcodes ontvangt om de inschrijving kosteloos te kunnen verrichten. De gemeente zal één totaalfactuur ontvangen voor de V1-kandidaten.

** Wanneer je een oud-gediplomeerde bent en in aanmerking komt voor de gedeeltelijke vrijstelling voor V2: Zelfontwikkeling (zonder CGI-gesprek) schrijf je je in voor V2: Zelfontwikkeling – oud-gediplomeerden en betaal je een gereduceerd tarief a €226,27 inclusief btw. Zie ook de beslisboom Vrijstellings- en Grandfatherregeling.

Tenaamstelling factuur
Wanneer de werkgever de factuur voor het examen betaalt kun je dit aangeven bij de inschrijving voor het examen via de tenaamstelling van de factuur.
Let op! Als je de tenaamstelling van de factuur wilt/moet wijzigen, dan worden daar kosten voor berekend.

 • PE-examens per diplomalijn
Examenprijzen PE-examens (NLQF-4)
PE-1 Basiskennis Burgerzaken:               B1a, B2, B3 en B8 Theorie + vh-examens of actualiteitendag B1a € 245,00 + vh-training of actualiteitendag B1a
PE-2 Verblijf en adres:                         B7, B9, B10 en B12 Theorie € 245,00
PE-3 Burgerlijke stand - Basis:               B1b, B4a, B4b, B6 en B9 Theorie + vh-examens of actualiteitendag B1a/B1b € 245,00 + vh-training of actualiteitendag B1a/B1b + Th B1a
PE-4 Basisregistratie personen - Basis:    B1b, B5, B6, B7, B9, B10 en B11 Theorie + vh-examens of actualiteiten B1a/B1b € 245,00 + vh-training of actualiteitendag B1a/B1b + Th B1a
Examenprijzen PE-examens (NLQF-6)
PE-5 Specialist Identiteitsdocumenten:    B1b, B6, S3-Th en S10 Theorie + praktijkopdracht € 799,00 (€ 245,00 + € 375,00 + € 179 = Th B1a) (th B1b/S3 zit in PE th) + actualiteiten B1a/B1b
PE-6 Specialist Burgerlijke stand:            S13, S3-Th, S5, S6 en S14 Theorie + praktijkopdracht € 620,00 (€ 245,00 + € 375,00)
PE-7 Specialist Basisregistratie personen: S1, S2, S3-Th, S6, S12, S13 en S9 en S11 Theorie + praktijkopdracht € 620,00 (€ 245,00 + € 375,00)
PE-8 Specialist Beleid en kwaliteit:          S7 en S8 Praktijkopdracht € 375,00
PE+ - examens (NLQF-4 en NLQF-6)
PE+-examens zijn van toepassing voor degene die hun PE (Permanente Educatie) periode van drie jaar hebben laten verlopen (geldigheidstermijn van drie jaar van het diploma wordt overschreden).

In dat geval moeten naast het PE-examen ook de vaardigheidsexamens opnieuw worden behaald; dus V1, V2 en/of S0. Hiervoor gelden de normale examentarieven die bovenop de prijzen van de PE-examens komen.