topmenu

Diplomalijn 8 - Specialist Beleid en kwaliteit

Zit kwaliteit van producten en diensten in jouw bloed? Altijd al willen meedenken over ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze ideeën om willen zetten in beleid? Dan moet deze module je toch echt aanspreken. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Specialist Beleid en kwaliteit’ met succes heeft doorlopen kan:

> Ontwikkelingen binnen het vakgebied van Burgerzaken benoemen en bepalen welke voor zijn gemeente van toepassing zijn en daarover het bestuur en management adviseren;
> Beleid op een onderzoekende en onderbouwde wijze ontwikkelen rekening houdend met veranderende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal en actuele jurisprudentie;
> Initiatieven nemen om ontwikkelingen in gang te zetten en te borgen dat ze worden uitgevoerd;
> De kwaliteit van producten en diensten bewaken en voorstellen doen voor verbetering en hierbij samenwerken met vakinhoudelijke specialisten;
> Adviesrapporten en beleidsvoorstellen op een professionele wijze ontwikkelen en presenteren.