topmenu

Toetsplannen en oefentoetsen

Hier vind je de toetsplannen van alle basis- en specialistmodules uit de NLQF-4 en NLQF-6 diplomalijnen[1]. Een toetsplan bevat de toetstermen van een module, waarbij zichtbaar is hoe het examen is opgebouwd. Verder is in het toetsplan informatie opgenomen over de examenvorm, -duur en -omvang én over de toegestane hulpmiddelen en de cesuur.

Toetstermen zijn concreet, eenduidig en meetbaar uitgewerkte leerdoelen. De toetstermen beschrijven de inhoud en het gedrag wat de NVVB verwacht aan kennis, begrip, vaardigheden en attitudes over een bepaald onderwerp.

Er zijn 4 niveaus waarop de toetstermen worden getoetst:
K = Kennisvragen - Dit zijn vragen die gaan over het herinneren van informatie en het kunnen reproduceren.
B = Begripsvragen - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitleggen waarom, samenvatten of verklaren.
RV = Reproductieve vaardigheden - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitvoeren van standaardprocedures of eenvoudige handelingen.
PV = Productieve vaardigheden - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitvoeren van handelingen in nieuwe of complexe situaties.

[1] Met uitzondering van de toetsplannen van de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a), Brondocumenten (B1b) en Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3). Deze kan een deelnemer terugvinden in zijn of haar persoonlijke leeromgeving na inschrijving voor de betreffende module bij de NVVB PublieksAcademie.

Beschrijving examens

Beschrijving examen Praktijkopdracht voor de specialistmodules - v3

Beschrijving examen V2-Zelfontwikkeling - v2

Beschrijving examen V1-Dienstverlening - v2

Beschrijving examen S0-Vaardigheden Specialist Burgerzaken - v2

 

SuperSamenvatting voor kandidaten

SuperSamenvatting voor kandidaten - v2

Beschrijving examen praktijkopdracht voor de PE-examens - v2