topmenu

Toetsplannen en oefentoetsen

Hier vind je de toetsplannen van alle basis- en specialistmodules uit de NLQF-4 en NLQF-6 diplomalijnen[1]. Een toetsplan bevat de toetstermen van een module, waarbij zichtbaar is hoe het examen is opgebouwd. Verder is in het toetsplan informatie opgenomen over de examenvorm, -duur en -omvang én over de toegestane hulpmiddelen en de cesuur.

Toetstermen zijn concreet, eenduidig en meetbaar uitgewerkte leerdoelen. De toetstermen beschrijven de inhoud en het gedrag wat de NVVB verwacht aan kennis, begrip, vaardigheden en attitudes over een bepaald onderwerp.

Er zijn 4 niveaus waarop de toetstermen worden getoetst:
K = Kennisvragen - Dit zijn vragen die gaan over het herinneren van informatie en het kunnen reproduceren van feitelijke/objectieve kennis.
B = Begripsvragen - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitleggen waarom, samenvatten of verklaren (begripsmatige kennis). Het kunnen begrijpen en kunnen toelichten van de betekenis van informatie op basis van eerder verworven kennis en inzichten. Stel de ‘Waarom-vraag’.
RV = Reproductieve vaardigheden - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitvoeren van standaardprocedures of eenvoudige handelingen op basis van aanwezige kennis en inzichten. Kennis en begrip worden hierbij voorwaardelijk geacht.
PV = Productieve vaardigheden - Dit zijn vragen die gaan over het kunnen uitvoeren van handelingen in nieuwe of complexe situaties.

  • Als een toetsterm op het niveau van Kennis is ontwikkeld, moet de vraag ook  kennis meten.
  • Idem bij Begrip (B) en Reproductieve vaardigheid (RV).
  • Productieve vaardigheid (PV) komt bij de basismodules niet voor.
[1] Met uitzondering van de toetsplannen van de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a), Brondocumenten (B1b) en Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3). Deze kan een deelnemer terugvinden in zijn of haar persoonlijke leeromgeving na inschrijving voor de betreffende module bij de NVVB PublieksAcademie.

Beschrijving examens

Beschrijving examen Praktijkopdracht voor de specialistmodules - v6

Beschrijving examen V2-Zelfontwikkeling - v5

Beschrijving examen V1-Dienstverlening - v4

Beschrijving examen S0-Vaardigheden Specialist Burgerzaken - v5

Beschrijving examen praktijkopdracht voor de PE-examens - v2

De NLQF-6 Praktijkopdracht – Hoe werkt dat?

De NLQF-6 Praktijkopdracht – Hoe werkt dat

Voorbeeld Praktijkopdracht NLQF-6

S6 1. Relevante wet- en regelgeving

S6 2. Stappenplan

S6 3. Beschikking

S6 4. Verweerschrift

S6 Praktijkopdracht

S6 Voorstel Praktijkopdracht

 

SuperSamenvatting voor kandidaten

SuperSamenvatting voor kandidaten - v2