topmenu

Vrijstellingen

(Overgangs- en) Vrijstellingsregeling
Behaalde certificaten op basis waarvan een vrijstelling wordt gevraagd, mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De datum voor de vaststelling van de periode van drie jaar, is de oorspronkelijke examendatum.

Vrijstelling voor Moduleteamleden/Vaststellingscommissieleden
Het is mogelijk dat trainers en medewerkers van gemeenten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of vaststelling van examenvragen (gedeeltelijke) vrijstelling verkrijgen voor een examen. Dit wordt per geval beoordeeld door de Examencommissie van de NVVB PublieksAcademie, na een verzoek daartoe via de website.

Geldige certificaten uit Huidig stelsel automatisch geldig binnen Herzien stelsel
Voor behaalde examens binnen het Huidige Diplomastelsel die niet ouder zijn dan drie jaar hoeft GEEN vrijstelling te worden aangevraagd binnen het Herziene Diplomastelsel. Die behaalde examens zijn automatisch geldig binnen het Herziene Diplomastelsel.

Behaalde diploma’s uit het ‘oude’ Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 leveren (deels) vrijstelling op voor B0, V1 en/of V2
Heb jij één of meerdere diploma’s behaald in het ‘oude’ Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 dan kun je een vrijstellingsverzoek indienen bij de NVVB PublieksAcademie (via deze pagina) voor de module(s) B0 Startersmodule, V1 Dienstverlening en/of V2 Zelfontwikkeling.

Een behaald ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 levert vrijstelling op voor de B0 Startersmodule, omdat men heeft aangetoond, door middel van het hebben behaald van de kennismodules uit een ‘oud’ diploma, dat over die basiskennis wordt beschikt.

Een behaald ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 met V1 Dienstverlening levert vrijstelling op voor V1 Dienstverlening in het Herzien Diplomastelsel Burgerzaken binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken, indien het certificaat van V1: Dienstverlening niet ouder is dan drie jaar.

Is een ‘oud’ diploma met V2 - Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken behaald, dan hoeft de medewerker Burgerzaken geen vrijstelling aan te vragen voor het examen V1: Dienstverlening. In plaats daarvan moet de medewerker een Werkgeversverklaring aan de NVVB PublieksAcademie overleggen. In deze verklaring geeft de leidinggevende aan dat de medewerker over voldoende vaardigheden uit de V1: Dienstverleningsmodule beschikt om daarmee vrijstelling voor het examen van V1: Dienstverlening te kunnen verkrijgen.

Een ‘oud’ diploma uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 levert een gedeeltelijke vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling, in die zin dat een gediplomeerde medewerker uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 enkel een reflectieverslag (huiswerkopdracht) dient aan te leveren op basis van het V2 toetsplan (zonder CGI (Criterium Gericht Interview) eindgesprek). Dit mag ook al een eerder geschreven verslag zijn, als het maar aansluit of sluitend gemaakt wordt op de toetstermen uit het V2 Zelfontwikkeling toetsplan. De beoordeling betreft het doornemen van het reflectieverslag met waar van toepassing een advies door degene die het verslag leest. De beoordeling betreft Voldaan/Niet voldaan. Bij een Voldaan levert het vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken.

Met de behaalde vaardigheidsmodule V2 Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken uit het Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 wordt (automatisch) vrijstelling verkregen voor de herziene module B12: Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling indien het certificaat niet ouder is dan drie jaar.

Werkgeversverklaring V1 Dienstverlening

Geen vrijstelling voor BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ
Behaalde BO-BZ/BOP- en BA-BZ/MLO-BZ-examens geven geen recht op vrijstelling maar eigenaren ervan kunnen wel gebruik maken van de Grandfatherregeling (zie hierna).

Verplichte volgorde Herzien Diplomastelsel Burgerzaken: Basis à Specialist
Het is in principe niet mogelijk te starten met een diplomalijn op NLQF niveau-6 zonder de examens van de modules binnen de bijbehorende diplomalijn op NLQF niveau-4 behaald te hebben. Zie de Grandfatherregeling voor het doen van een PE-examen op NLQF niveau-4 voor een gehele basisdiplomalijn om wel direct te kunnen starten met een diplomalijn op NLQF niveau-6.

Procedure aanvragen vrijstelling
Voor de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wordt verwezen naar het examen­reglement van de NVVB PublieksAcademie.

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor een examen? In de Examengids van de NVVB PublieksAcademie vind je in Hoofdstuk 9.1 de Vrijstellingsregeling.

Examengids NVVB PubliekAcademie 2021.

Aanvragen vrijstelling
Voor de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wordt verwezen naar het examenreglement van de NVVB PublieksAcademie.

Bekijk hier het examenreglement van de NVVB PublieksAcademie.

  • Persoonsgegevens:

  • (let op: ook meisjesnaam*)
  • Exameninformatie

  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    Het volledige privacy beleid is terug te lezen op de website van de NVVB: https://nvvb.nl/nl/vereniging/privacybeleid/
  • Let op! De behaalde diploma's of certificaten mogen niet ouder zijn dan drie jaar.