topmenu

Vrijstellingen

Beslisboom Vrijstellingsregeling- en Grandfatherregeling

Behaalde certificaten op basis waarvan een vrijstelling wordt gevraagd, mogen niet ouder zijn dan drie jaar. De datum voor de vaststelling van de periode van drie jaar, is de oorspronkelijke examendatum.

Vrijstelling voor Moduleteamleden/Vaststellingscommissieleden
Het is mogelijk dat trainers en medewerkers van gemeenten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of vaststelling van examenvragen (gedeeltelijke) vrijstelling verkrijgen voor een examen. Dit wordt per geval beoordeeld door de Examencommissie van de NVVB PublieksAcademie, na een verzoek daartoe via de website.

Geldige certificaten uit het Vorige stelsel automatisch geldig binnen Herzien Diplomastelsel
Voor behaalde examens binnen het Vorige Diplomastelsel die niet ouder zijn dan drie jaar hoeft GEEN vrijstelling te worden aangevraagd binnen het Herziene Diplomastelsel. Die behaalde examens zijn automatisch geldig binnen het Herziene Diplomastelsel. Een nog geldig resultaat (niet ouder dan drie jaar) van een module uit het Vorige Diplomastelsel telt dus automatisch mee als herziene behaalde module voor een bepaalde diplomalijn. Zie ook de Overgangs- en vrijstellingsregeling.

Behaalde diploma’s uit het Vorige Diplomastelsel of BOBZ/ BOP/BABZ/MLO-BZ diploma('s) leveren (deels) vrijstelling op voor B0, V1 en/of V2
Heb jij één of meerdere diploma’s behaald in het Vorige Diplomastelsel Burgerzaken (2016-2021) of daarvoor een BOBZ/BOP/BABZ/MLO-BZ behaald, en ben je werkzaam gebleven bij Burgerzaken nadat je dat diploma hebt behaald, dan kun je een (gedeeltelijk) vrijstellingsverzoek indienen bij de NVVB PublieksAcademie (via de website) voor de modules B0: Startersmodule, V1: Dienstverlening en V2: Zelfontwikkeling voor Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken.

Een zoals hierboven beschreven behaald (oud) diploma levert vrijstelling op voor de B0: Startersmodule, omdat men heeft aangetoond, door middel van het hebben behaald van de kennismodules uit een Vorig Diploma of ouder diploma, dat over die basiskennis wordt beschikt.

Een behaald Vorig diploma (2016-2021) met V1 Dienstverlening levert bij een nodig geldig certificaat daarvan, automatisch vrijstelling op voor V1: Dienstverlening in het Herzien Diplomastelsel Burgerzaken binnen de Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken. Is dit oude V1 certificaat inmiddels verlopen? Dan moet een ondertekende V1: Werkgeversverklaring worden aangeleverd voor vrijstelling.

Is een Vorig diploma (2016-2021) met V2 Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken behaald of gaat het om een BOBZ/ BOP/BABZ/MLO-BZ diploma, dan vraagt men ook vrijstelling aan voor V1 Dienstverlening, maar moet men een Werkgeversverklaring invullen, waarmee men aantoont over de vaardigheden uit de V1 Dienstverleningsmodule te beschikken om vrijstelling hiervoor te verkrijgen.

Vrijstelling V1: Dienstverlening op basis van relevante (dienstverlenende) en recente werkervaring binnen Burgerzaken met behulp van de V1 Werkgeversverklaring
Heeft een medewerker Burgerzaken relevante en recente werkervaring in een dienstverlenende functie binnen Burgerzaken (van minimaal twee jaar in een periode van de afgelopen vier jaar), dan kan de medewerker vrijstelling aanvragen voor het examen V1- Dienstverlening uit diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken met behulp van de V1 Werkgeversverklaring.

Een Vorig Diploma (2016-2021) of BOBZ/BOP/BABZ/MLO-BZ diploma levert een gedeeltelijke vrijstelling op voor V2 Zelfontwikkeling, in die zin dat een oud-gediplomeerde enkel een reflectieverslag (huiswerkopdracht) dient aan te leveren op basis van het V2 toetsplan (zonder CGI (Criterium Gericht Interview) eindgesprek). Dit mag ook al een eerder geschreven verslag zijn, als het maar aansluit of sluitend gemaakt wordt op de toetstermen uit het V2 Zelfontwikkeling toetsplan. De beoordeling betreft het doornemen van het reflectieverslag met waar van toepassing een advies door degene die het verslag leest. De beoordeling betreft Voldaan/Niet voldaan. Bij een Voldaan is de module V2 Zelfontwikkeling behaald.

De behaalde vaardigheidsmodule V2 Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken uit het Vorig Diplomastelsel levert automatisch vrijstelling op voor de herziene module B12: Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling, als het certificaat niet ouder is dan drie jaar.

Aanbevolen volgorde Herzien Diplomastelsel Burgerzaken: Basis > Specialist

Het is in principe mogelijk om te starten met een diplomalijn op NLQF niveau-6 (hbo) zonder de examens van de modules binnen de bijbehorende diplomalijn op NLQF niveau-4 (mbo) behaald te hebben (bijvoorbeeld Diplomalijn 1 Basiskennis Burgerzaken en Diplomalijn 3: Burgerlijke stand -Basis (aanbevolen voor) --> Diplomalijn 6: Specialist Burgerlijke stand).

Dit geldt echter wel meer voor de (zeer) ervaren medewerkers Burgerzaken dan voor de minder ervaren medewerkers, omdat de meer ervaren medewerkers die kennis en kunde uit de basis diplomalijnen op het NLQF-4 niveau al beheersen door een (zeer) ruime werkervaring en/of eerder behaalde certificaten/diploma’s binnen het vakgebied.

Voor nieuwe of minder ervaren medewerkers Burgerzaken wordt te allen tijde sterk aangeraden om bij de basis diplomalijnen te beginnen, alvorens te starten met modules uit een NLQF-6 diplomalijn (ongeacht werk- en denkniveau).

Wat wel mogelijk is, is het doen van een PE-examen op NLQF-4 niveau over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken, om direct te kunnen starten met de modules uit een opvolgende NLQF-4 diplomalijn, namelijk uit diplomalijn 2: Verblijf en Adres, 3: Burgerlijke stand – Basis of 4: Basisregistratie personen – Basis. Dit is de zogenaamde Grandfatherregeling.

Worden het PE-examen over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken én de B1a vaardigheidsexamens behaald, dan kan daarna een NLQF-4 diploma over diplomalijn 2, 3 en/of 4 worden behaald wanneer daarvan alle losse module-examens zijn behaald.

Alleen het behalen van de module-examens uit diplomalijn 2, 3 en/of 4 levert géén NLQF-4 diploma op, omdat diplomalijn 1 voorwaardelijk is daarvoor. Zie de Grandfatherregeling voor het doen van een PE-examen op NLQF niveau-4 over Diplomalijn 1: Basiskennis Burgerzaken om direct te kunnen starten met de modules uit diplomalijn 2: Verblijf en Adres, 3: Burgerlijke stand-Basis of 4: Basisregistratie personen-Basis en daar een diploma voor te behalen.

Procedure aanvragen vrijstelling
Vraag je vrijstelling via onderstaand digitaal formulier aan en upload daarbij jouw relevante documenten die jouw vrijstellingsaanvraag ondersteunen.

Voor de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wordt verder nog verwezen naar het examenreglement van de NVVB PublieksAcademie die hier te vinden is.

Hardheidsclausule
In de overgangs- en vrijstellingsregeling kunnen bepalingen voorkomen die leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen voor de betrokkene. Op grond hiervan kan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing  worden gelaten.

NVVB PublieksAcademie Examengids 2024

  • Persoonsgegevens:

  • (let op: ook meisjesnaam*)
  • Exameninformatie

  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    Het volledige privacy beleid is terug te lezen op de website van de NVVB: https://nvvb.nl/nl/vereniging/privacybeleid/