topmenu

Nieuws

NEWS! Behalen NLQF-6 diploma óók mogelijk zonder eerst behalen van NLQF-4 basisdiploma of PE-examen op NLQF-4 niveau

We zijn nu bijna een jaar ‘live’ met het herziene Diplomastelsel Burgerzaken met de geaccrediteerde diplomalijnen op NLQF-4 en NLQF-6 niveau. We hebben in het afgelopen jaar dan ook alweer een hoop informatie en feedback verzameld als het gaat om de structuur van het herziene Diplomastelsel Burgerzaken.

Uit de opgedane ervaring en feedback blijkt de voornaamste drempel in het herziene Diplomastelsel toch wel te zijn dat men enkel een NLQF-6 diploma kan behalen op het moment dat men de basiskennis over de voorafgaande (verplichte) diplomalijn(en) op NLQF-4 niveau heeft aangetoond d.m.v. het hebben behaald van een of meerdere basisdiploma(‘s) of het zogenaamde PE-examen o.b.v. de Grandfatherregeling die ontwikkeld is voor de zeer ervaren medewerkers Burgerzaken met een x-aantal jaren werkervaring en/of ‘oud’ behaalde certificaten/diploma’s (uit het vorige Diplomastelsel of nog van daarvoor (denk aan BOBZ diploma’s e.d.)).

Deze ‘instroom-eis’ voor de NLQF-6 diplomalijnen is ten tijde van de ontwikkeling van het herziene Diplomastelsel ontstaan en ingebracht door onze (partner)opleiders, maar ook door de NVVB als Examenorganisatie. Met name om – even een uiterst voorbeeld noemende – een WO afgestudeerde communicatie medewerker – niet op het NLQF-6 niveau te kunnen laten starten aan opleidingen en examens, omdat de kans groot zal zijn dat die persoon niet goed mee kan doen in de lessen, waar docenten dan weer last van hebben, maar ook zal de kandidaat waarschijnlijk zakken voor de zeer vakinhoudelijke NLQF-6 examens (theorie en/of praktijkopdrachten) van de NLQF-6 modules.

Dat de instroom-eis er is en nog steeds door de NVVB en (partner)opleiders geadviseerd wordt om op te volgen in het Diplomastelsel Burgerzaken, vooral als je nieuw bent binnen het vakgebied (ongeacht opleidingsniveau), is nogmaals met het NCP NLQF gekeken of we de drempel voor de wél geschikte en enthousiaste kandidaten voor de NLQF-6 diplomalijnen kunnen verlagen c.q. kunnen wegnemen.

Uit gesprekken met het NCP NLQF en de opnieuw bekeken ingediende stukken voor de geaccrediteerde diplomalijnen, blijkt dat men een NLQF-6 diploma kan behalen door alle module-examens binnen die NLQF-6-diplomalijn te behalen. Zónder dat dus de basiskennis op NLQF-4 niveau moet zijn aangetoond (door een basisdiploma NLQF-4 of PE-certificaat over een NLQF-4 diplomalijn o.b.v. de Grandfatherregeling).

Het bovenstaande geldt niet voor de NLQF-4 diplomalijnen. Daarbij geldt nog steeds dat het Basiskennis Burgerzaken diploma (1) (of PE-certificaat o.b.v. de Grandfatherregeling) verplicht moet zijn behaald (of aangetoond is)) voor het kunnen behalen van een NLQF-4 diploma over diplomalijn 2, 3 of 4.

Wat betekent dit nu concreet?

Diplomalijn 1– Diplomalijn 2 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 2
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 3 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 3
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 4 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 4

* kan d.m.v. het behalen van alle modules uit Diplomalijn 1 OF het behalen van het PE-certificaat over 1 o.b.v. de Grandfatherregeling (hiertoe moet een verzoek worden gedaan via de PA website o.b.v. een ruime werkervaring binnen Burgerzaken en/of eerder behaalde certificaten/diploma’s, waarmee de kennis en vaardigheden uit Diplomalijn 1 (grotendeels) worden aangetoond).

Diplomalijn 1 – Diplomalijn 5 à Diplomalijn 1 is niet benodigd voor een diploma over 5 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 8 à Diplomalijn 1 is niet benodigd voor een diploma over 8 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)

Diplomalijn 1 – 3 – 6 à Diplomalijn 1 en/of 3 zijn niet benodigd voor een diploma over 6 (maar advies blijft wel om deze volgorde aan te houden)
Diplomalijn 1 – 4 – 7 à Diplomalijn 1 en/of 4 zijn niet benodigd voor een diploma over 7 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)

Deze informatie moeten wij nog aanpassen op onze website en in alle andere communicatiemiddelen waarin dat nu nog anders staat vermeld. Houd hier dus rekening mee. Wij doen ons uiterste best om ook dit zo snel mogelijk aan te passen.

NLQF-4 en NLQF-6 niveau - Diplomalijnen

Het Diplomastelsel Burgerzaken bestaat uit vier NLQF-4 diplomalijnen en vier NLQF-6 diplomalijnen. Voor een NLQF-4 en/of NLQF-6 diploma is het behalen van een of meerdere diplomalijn(en) op NLQF-4 niveau verplicht. Bekijk hieronder het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie en volg de pijlen om erachter te komen welke diplomalijnen jij moet volgen om tot een NLQF-4 en/of NLQF-6 diploma te kunnen komen. Bekijk ook de Overgangs- en vrijstellingsregeling en Grandfatherregeling om te bezien of jij wellicht in aanmerking komt voor vrijstellingen of nog (geldige) modulecertificaten uit het ‘oude’ Diplomastelsel Burgerzaken hebt die nog meetellen in de (herziene) diplomalijnen. Of dat je wellicht gebruik kunt maken van de Grandfatherregeling op basis van (oude) diploma’s en/of een aantal jaren brede werkervaring binnen het vakgebied Burgerzaken, waardoor je een PE-examen kunt afleggen over een of meerdere verplicht voorafgaande diplomalijn(en) die benodigd is (zijn) om tot jouw gewenste diploma(‘s) te komen op NLQF-4 en/of NLQF-6 niveau.

Moduleoverzicht Diplomastelsel Burgerzaken 2021

NVVB PublieksAcademie

Het vakgebied Burgerzaken is heel divers en je moet van een hoop zaken op de hoogte zijn en actueel blijven. Daarvoor ben je bij de NVVB PublieksAcademie aan het juiste adres!

Binnen het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie kun je modules (opleidingen) volgen bij de private opleiders binnen ons vakgebied op NLQF-4 en NLQF-6 niveau en daarna een examen doen bij de NVVB PublieksAcademie. Je kunt modules volgen die bij een diplomalijn behoren om zo een NVVB diploma op NLQF-4 of NLQF-6 niveau te behalen. Na het behalen van iedere module ontvang je een NVVB certificaat. Benieuwd uit welke diplomalijnen het Diplomastelsel Burgerzaken bestaat en welke modules je daarvoor dient te behalen? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Nieuws

Waar moet ik rekening mee houden betreffende de examens van de PublieksAcademie? 

23-12-2021

Let op: maak bij het inloggen geen gebruik van internet explorer maar gebruik een andere browser zoals bijv. Google Chrome.

Wij wijzen de examenkandidaten van de NVVB PublieksAcademie die op examen gaan op een COEL toetslocatie graag op het verplicht dragen van een mondkapje bij het verplaatsen in het gebouw en het zo veel als mogelijk naleven van de 1,5 meter maatregel. Op deze wijze draagt iedereen zijn steentje bij en kunnen de examens toch doorgaan. We gaan dus (nog) niet over tot het scannen van de QR-code. In de avond kan er gewoon examen worden gedaan. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Tevens gaan onze (in-company) actualiteitendagen en vaardigheidstrainingen en herkansingen B1a, B1b en S3 gewoon door, met in achtneming van dezelfde maatregelen als hierboven geschetst (1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing).

Lees hier verder wat wij doen om ervoor te zorgen doen om het afnemen van de examens zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

NLQF-4 niveau diplomalijnen

Bekijk alle NLQF-4 niveau diplomalijnen en de daarbij behorende modules.

Bekijk ze hier.

NLQF-6 niveau diplomalijnen

Bekijk alle NLQF-6 niveau diplomalijnen en de daarbij behorende modules.

Bekijk ze hier.

Modules tegengaan Identiteitsfraude

Identiteitsfraude: het komt waarschijnlijk vaker binnen jouw gemeente voor dan je denkt. Bij deze unieke en specialistische modules (opleidingen én examens verzorgd door de NVVB PublieksAcademie) leer je alles om fraude te herkennen én te voorkomen.

BEKIJK DE MODULES