topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker die zich bezighoudt met onderzoek naar de juistheid van adresgegevens, de verwerking van terugmeldingen, het aanleggen en beheren van een onderzoeksdossier, het
toepassen van de beleidsregels voor adresonderzoek en het opstellen van een voornemen en besluit ten aanzien van een adresonderzoek. Daarnaast is deze module bedoeld voor de toezichthouder BRP die niet de volledige diplomalijn volgt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker de benodigde kennis om adresonderzoeken te kunnen uitvoeren en (ambtshalve) besluiten te kunnen nemen.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B10 - Adresonderzoek 1

In de Wet Basisregistratie Personen staat dat men zich moet inschrijven waar zij feitelijk verblijven. In de praktijk blijkt dat dat dat niet altijd het geval is. Soms is dit simpelweg omdat iemand is vergeten de verhuizing door te geven. Maar er kan ook sprake zijn van een illegale situatie, bijvoorbeeld omdat er tien mensen wonen in een huis van 50m2. In deze module leer je signalen die kunnen wijzen op adresfraude te herkennen, en hier op een goede manier onderzoek naar te doen. Je weet ook wat een de Toezichthouder BRP wel en niet mag in het kader van een adresonderzoek. Ook leer je welke rol de Basisadministratie Gebouwen (BAG) speelt bij het al dan niet ambtshalve in- of uitschrijven op een adres in de BRP, en kun je een inschatting maken wanneer je iemand beter wel of niet kan inschrijven op een adres, soms aan de hand van vastgestelde risicoprofielen.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B10: Adresonderzoek 1 (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen