topmenu

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het procesrecht in relatie tot Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de toepassing van de algemene regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B9 - Awb en procesrecht 1

Bij Burgerzaken worden elke dag beslissingen genomen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitvallen voor de burger. Bijvoorbeeld als die geen paspoort krijgt, of als de ambtenaar van de Burgerlijke Stand besluit een erkenning niet toe te staan. De burger kan de beslissing aanvechten, maar hoe en, vooral, bij wie doet hij dat? Ook voor de ambtenaar kan een besluit tot een bepaald proces leiden. Hoe ga je daar als ambtenaar mee om? Hoe ben je eigenlijk tot dat besluit gekomen? En wat nou als de burger iets heeft nagelaten, of per ongeluk iets is vergeten?

In de module Awb en procesrecht 1 worden de Algemene wet bestuursrecht en de spelregels voor gerechtelijke procedures onder de loep genomen. Je leert hier onder andere bij welke instanties de burger bezwaar kan aantekenen, afhankelijk van wie het besluit heeft genomen. Ook krijg je kennis over de regels die zowel de burger als de ambtenaar moeten naleven bij het behandelen van een verzoek, en binnen welke termijnen beslissingen moeten zijn genomen en bekend gemaakt. Denk hierbij aan de voorwaarden waaraan een beslissing of een bezwaarschrift moeten voldoen, vanaf wanneer een termijn begint, en wanneer je wel en ook wanneer je (nog) niet een bestuurlijke boete kan of mag opleggen. Ook weet je na deze module hoe een besluit volgens de Awb er uit moet zien.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B9: Awb en procesrecht 1 (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 30 Examenduur 60 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen