topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden opmaakt en latere vermeldingen aan deze akten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR-regels op het gebied van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
B4b - Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

Waarin verschilt een huwelijk van een partnerschap, en wanneer ben je echt aan elkaar verbonden? Wat moet ik hebben om iemands overlijden officieel te verwerken, zodat de uitvaartverzorger en de nabestaanden verder kunnen? Maak ik voor een kind dat levenloos geboren is dezelfde akte op als voor een kind dat voor de aangifte overleed? Dit soort vragen kunnen opkomen wanneer je een akte van de burgerlijke stand moet opmaken. Dit tweede deel van de module ‘Nederlandse rechtsfeiten in de Burgerlijke Stand’ helpt je kennis en inzicht te verzamelen over het opmaken en verwerken van aktes die horen bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap, en overlijden. Je leert hoe je kunt beoordelen of iemand mag trouwen, ook als het huwelijk in het buitenland zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Ook het tot stand komen van een scheiding of het ontbinden van een partnerschap in de Burgerlijke Stand komt aan bod. Over het thema overlijden leer je onder andere wat de verschillen zijn tussen overlijden, lijkvinding, en levenloos geboren, wanneer je als ambtenaar een verlof mag afgeven, wanneer je uitstel tot begraven of cremeren mag geven, en hoe je beoordeelt of een overledene naar het buitenland mag worden vervoerd.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (NLQF-niveau 4)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen