topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist, die zich bezighoudt met de kwaliteitsaspecten van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de Deming kwaliteitscirkel: Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken). Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist het bestuur en management adviseren over de organisatie, de uitvoering, de controle en de verantwoording van de kwaliteit van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
S14 - Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit.

Beschrijving praktijkopdracht - S14 - Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit.

Een kwalitatief goede Burgerlijke Stand en een goede toepassing van de wet- en regelgeving over de Nederlandse nationaliteit is van essentieel belang. De rol van Burgerzaken bij het borgen van die kwaliteit is groot. Als Specialist Burgerzaken zul je regelmatig moeten controleren of de Nederlandse nationaliteit terecht is toegekend, en of aktes wel op de juiste manier worden opgemaakt en bewaard, zodat ze zo lang de wet dat vraagt kunnen worden geraadpleegd. Over je bevindingen rapporteer je aan het management, en op basis van wat je hebt ontdekt geef je advies over de beste manier om de kwaliteit nog verder te verhogen. Hiervoor geeft deze praktijkmodule je handvatten, onder andere via de PDCA-cyclus. Door het doen van deze praktijkopdracht leer je hoe je op de beste manier kwaliteitscontroles over de Burgerlijke Stand- en Nationaliteitsprocessen binnen jouw gemeente uitvoert, en hoe je adviezen hierover opstelt en relevante overheidspublicaties inpast in jouw advies. Zo til je de jouw afdeling Burgerzaken wat betreft de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit naar een nog hoger niveau!

Deze specialistische module hangt samen met de andere kwaliteitsmodules S7 – Kwaliteitsbeheer Burgerzaken, S10 – Kwaliteit Identiteitsdocumenten, en S11 – Kwaliteit BRP. Voor de volledigheid raden we aan deze modules samen te volgen.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Praktijkopdracht S14: Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit (NLQF-niveau 6)

    Dit examen is op basis van beroepsproduct.
    Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen