topmenu

De modules van de opleiding ID- & Adresfraude worden deels zelf exclusief aangeboden door de PublieksAcademie van de NVVB.

In samenwerking met de ketenpartners KMar (Koninklijke Marechaussee), IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en Politie/AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel), zijn 17 trainers opgeleid in een train-de-trainer programma om de (vaardigheids)trainingen van de identiteitsmodules exclusief te verzorgen via PublieksAcademie vanwege de vertrouwelijke kennis en kunde die daarin verwerkt is.

Daarnaast zijn er nog 4 trainers in een train-de-trainer programma opgeleid voor de PublieksAcademie om de klassikale training van de adresmodule op hbo niveau van de opleiding ID- & Adresfraude van de PublieksAcademie te verzorgen (Adresonderzoek & adreskwaliteit II (H9)). De door de PublieksAcademie ontwikkelde adresmodule op mbo- 4 niveau bestaat uit een e-learning en kan dus door jou op een eigen gekozen plaats en tijd worden bestudeerd (Adresonderzoek & adreskwaliteit I (M14)). De adresmodules die door de PublieksAcademie zelf worden aangeboden zijn in nauwe samenwerking ontwikkeld met project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en staan garant voor inhoudelijke relevantie uit praktijksituaties en specialisten die zich met dit onderwerp dagelijks bezig houden.

De adresmodules worden ook door de andere opleiders aangeboden.