topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de infrastructurele wijziging, IDnummers, het actualiseren van specifieke (niet alledaagse) rechtsfeiten in en het verwijderen van gegevens uit de BRP, het opschorten van een PL bij dubbelopneming en het opmaken van een verklaring onder eed, belofte of bevestiging (VOE). Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist deze bijzondere situaties beoordelen en verwerken in de BRP. Deze module heeft samenhang met modules B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP en B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
S2 - Bijzondere situaties in de BRP.

Een persoonslijst in de BRP moet zo compleet mogelijk zijn om een zo goed mogelijk beeld te geven van de situatie van een burger. Het komt echter regelmatig voor dat een PL er heel ongewoon uitziet. Gegevens kunnen missen, gedateerd, incompleet, of helemaal verkeerd zijn. Soms bestaan er twee persoonslijsten van één en dezelfde burger, met alle gevolgen van dien. Ook kunnen wijzigingen in de structuur of registratiewijze van de BRP (bijvoorbeeld bij het ontstaan of verdwijnen van een land) leiden tot nieuwe stapels in een categorie, waar de burger zelf niets aan heeft kunnen doen. Als Specialist Burgerzaken moet je dan weten waar je naar kijkt, en wat je er eventueel mee moet doen. Wat moet altijd zichtbaar blijven op een PL, en wat kan eventueel worden verwijderd, al dan niet op verzoek van de burger? En wat moet je doen als iemand echt geen enkel bewijs kan overleggen van een rechtsfeit, bijvoorbeeld een huwelijk? In deze module leer je het allemaal.

We raden aan om in ieder geval te weten wat er in de modules B5 – Nederlandse rechtsfeiten in de BRP en B11 – Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP geleerd wordt, voor je aan deze module begint.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen S2: Bijzondere situaties in de BRP (NLQF-niveau 6)

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen