topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die complexe rechtsfeiten over de burgerlijke staat, zoals adoptie, vernietiging van erkenning, ontkenning ouderschap en gerechtelijke vaststelling van het ouderschap verwerkt in de BRP. Daarnaast gaat het over het verwerken van nietalledaagse nationaliteitsvraagstukken. Deze module heeft samenhang met de modules B5: Nederlandse rechtsfeiten in
de BRP en B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing
S12 - Complexe rechtsfeiten in de BRP.

Naast de rechtsfeiten die (bijna) dagelijks worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen, kom je zo nu en dan een ongewonere situatie tegen. Zo kan iemand aan je loket komen met het verzoek om een in het buitenland gedane verstoting te registreren, of word je door de rechter ingelicht dat een huwelijk dat al is geregistreerd nietig is. Ook deze situaties moet de BRP worden bijgewerkt, maar hoe? In deze module leer je er alles over.

In deze module komt onder andere de registratie van vaststelling en/of ontkenning van het ouderschap aan bod, wordt nader toegelicht hoe je beoordeelt of een rechtsfeit ook in Nederland rechtsgeldig is, en krijg je kennis over hoe je moet beoordelen of de aangeleverde brondocumenten leiden tot het actualiseren of het corrigeren van de BRP. Hierbij word ook aandacht besteed aan de mogelijkheid tot fraude, en hoe je daar als ambtenaar mee om moet gaan. Ook leer je om verschillende vragen rond de registratie van een nationaliteitsstatus in de BRP te kunnen beantwoorden en dit toe te passen: Want wanneer krijgt iemand de status ‘Behandeld als Nederlander’, of ‘Vastgesteld Niet-Nederlander’, of hoe geef je in de BRP je duidelijk weer op welke grond iemand Nederlander is of was?

We raden aan vooraf de modules B5 – Nederlandse rechtsfeiten in de BRP en B11 – Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP te hebben afgerond, voor je aan deze module begint.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Theorie-examen S12: Complexe rechtsfeiten in de BRP

    Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
    Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen