topmenu

Herken falsificaties in één oogopslag

De module S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de controle van identiteiten en documenten als twijfel is ontstaan over de echtheid hiervan bij een 'Eerstelijner'. In deze module komen de verschillende aspecten aan bod die van belang zijn voor de (aankomend) specialist om die taak uit te kunnen voeren. Deze module is een vervolg op en een verdieping van de toetsplannen B1a en B1b.

Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing
Module Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3) Weet je hoe moeilijk het is om een foto uit een reisdocument te vergelijken met het gezicht voor je? En hoe moeilijk het is om falsificaties te ontmaskeren in reis- en brondocumenten? Daar kom je achter bij de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b). In de module Identiteit en Identiteits- en brondocumenten (S3) leer je ook de echtheid van moeilijkere reis- en brondocumenten te herkennen en lastigere foto’s van gezichten met elkaar te vergelijken. Deze verbredende en verdiepende module staat daarom geheel in het teken van oefenen en nog eens oefenen. Daarnaast leer je wat je moet doen als je een valse identiteit of een vals of vervalst document ontdekt. Na deze module kun je je collega’s aan de balie als (backoffice) specialist ondersteunen als zij twijfelen aan de echtheid van een persoon of een document en speel je een sleutelrol bij het voorkomen en opvolgen van identiteitsfraude.

 • Aantal uur thuisstudie: 4-6 uur gemiddeld (e-learning en e-learning quizzen inclusief reader)
 • Duur: tweedaagse vaardigheidstraining
 • Lesdagen: verschillende lesdagen. Zie ook het tabje data en locaties.
 • Examens: vaardigheidsexamens (op lesdag 2) en een apart te boeken theorie-examen op een eigen gekozen datum, tijdstip en examenlocatie.

De module Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3) is bedoeld voor de medewerkers in de backoffice (Achterlanders) en voor de Tweedelijners in de backoffice die zich ook bezighouden met onderzoek naar de echtheid van identiteiten en documenten (reis- en brondocumenten). De modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) zijn voorwaardelijk voor de module Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3). Het bovenstaande betekent dat:

 1. de e-learnings van de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) zijn grondig bestudeerd;
 2. aan de vaardigheidstrainingen inclusief de vaardigheidsexamens van de hierboven genoemde modules is deelgenomen; én
 3. de vaardigheidsexamens én theorie-examens van de modules onder punt 1 zijn behaald, voordat gestart kan worden aan de module Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3).

Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3) bestaat uit een vaardigheidsdeel en een theoretisch deel. Het vaardigheidsdeel bestaat uit een tweedaagse klassikale vaardigheidstraining inclusief drie vaardigheidsexamens: foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten op dag 2. Inhoudelijk gezien betreft de vaardigheid een verbreding van wat binnen de vaardigheidstrainingen en de vaardigheidsexamens van Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) aan de orde is geweest. De vaardigheidsexamens vallen binnen de tweedaagse vaardigheidstraining, zodat je je daar niet apart voor hoeft in te schrijven. De inschrijving voor de vaardigheidstraining is gelijk je inschrijving voor de vaardigheidsexamens. Voordat je aan de vaardigheidstraining deel gaat nemen zorg je ervoor dat je de e-learning van de module geheel hebt doorlopen en goed hebt bestudeerd. Hiertoe krijg je toegang na jouw inschrijving voor de vaardigheidstraining in jouw persoonlijke leeromgeving (moodle). Het theoretische deel is opgenomen in een e-learning die door jou op elk moment, in eigen tempo, thuis en op je werk kan worden gevolgd. Met behulp van de e-learning quizzen kun je jezelf testen of je de stof uit de e-learning voldoende beheerst alsmede door het maken van de oefentoets. De e-learning en oefentoets vind je ook in jouw persoonlijke leeromgeving. Heb je de vaardigheidstraining gevolgd en heb je de e-learning goed bestudeerd dan maak je het theorie-examen van deze module. Ben je zowel geslaagd voor de vaardigheidsexamens foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten als voor het theorie-examen Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3), dan heb je de module behaald en ontvang je een certificaat van de NVVB PublieksAcademie die voor drie jaar geldig is!

Locatie Nieuwegein:

 • Dinsdag 15 en 22 oktober 2024

Herkansingen locatie Nieuwegein:

 • Woensdag 20 november 2024

Een in-company S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten vaardigheidstraining organiseren? Ook dat is mogelijk. Stuur een e-mail naar publieksacademie@nvvb.nl met dit verzoek en het aantal deelnemers voor het ontvangen van een offerte.

Kosten module Identiteit en identiteits- en brondocumenten (S3)

€ 550,- exclusief btw, inclusief:

 • E-learning en e-learning quizzen
 • Reader
 • Toegang tot de tweedaagse vaardigheidstraining
 • Vaardigheidsexamen foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten op lesdag 2 (m.u.v. een herkansing(en))

Exclusief:

 • Theorie-examen á € 199,- exclusief btw

Totale kosten € 749,- exclusief btw

Kosten herkansing vaardigheidsexamen

€ 200,- exclusief btw per vaardigheidsexamenonderdeel (foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en/of brondocumenten), inclusief:

 • een korte herhalingstraining per vaardigheidsexamenonderdeel onder leiding van een trainer.

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 120 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen
 • Vaardigheidsexamen Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit foto-foto-vergelijking, onderzoeken van paspoorten en brondocumenten.
  Aantal vragen 5 foto-foto, 2 paspoorten en 4 bronnen Examenduur afh. van opdracht (vooraf kenbaargemaakt) Prijs inbegrepen in S3: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw per examenonderdeel Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen