topmenu

Herken falsificaties in één oogopslag

De technieken om documenten te vervalsen worden steeds vernuftiger. Aan jou de taak om dat allemaal maar heel snel te doorzien. Waar moet je allemaal op letten? De module Identiteit & identiteitsdocumenten II neemt je mee in de wereld van het vervalsen waardoor jij straks falsificaties in één oogopslag zal herkennen.

Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing
Module Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3)

Weet je hoe moeilijk het is om een foto uit een reisdocument te vergelijken met het gezicht voor je? En hoe moeilijk het is om falsificaties te ontmaskeren in reis- en brondocumenten?

Daar kom je achter bij de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b). In de module Identiteit & Identiteits- en brondocumenten (S3) leer je ook de echtheid van moeilijkere reis- en brondocumenten te herkennen en lastigere foto’s van gezichten met elkaar te vergelijken. Deze verbredende en verdiepende module staat daarom geheel in het teken van oefenen en nog eens oefenen. Daarnaast leer je wat je moet doen als je een valse identiteit of een vals of vervalst document ontdekt.

Na deze module kun je je collega’s aan de balie als (backoffice) specialist ondersteunen als zij twijfelen aan de echtheid van een persoon of een document en speel je een sleutelrol bij het voorkomen en opvolgen van identiteitsfraude.

Studieadvies: Wij adviseren om de vaardigheidsmodule Adviesrapporten & beleidsvoorstellen voorafgaand aan het examen (praktijkopdracht) van deze module te volgen. De vaardigheidsmodule Adviesrapporten & beleidsvoorstellen kan vervolgens tegelijk met het examen (praktijkopdracht) van deze module worden getoetst. Deze combinatie van examinering kan je aanvinken bij de inschrijving voor het examen van de betreffende module.

 • Aantal uur thuisstudie: 4-6 uur gemiddeld (e-learning en e-learning quizzen)
 • Duur: tweedaagse vaardigheidstraining
 • Lesdagen: verschillende lesdagen. Zie ook het tabje data en locaties.
 • Examens: vaardigheidsexamens en een theorie-examen

De module Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3) is bedoeld voor de medewerkers in de backoffice (Achterlanders) en voor de Tweedelijners in de backoffice die zich ook bezighouden met onderzoek naar de echtheid van identiteiten en documenten (reis- en brondocumenten).

De modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) zijn voorwaardelijk voor de module Identiteit & identiteits- en Brondocumenten (S3).

Het bovenstaande betekent dat:

 1. de e-learnings van de modules Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) zijn grondig bestudeerd;
 2. aan de vaardigheidstrainingen inclusief de vaardigheidsexamens van de hierboven genoemde modules is deelgenomen; én
 3. en de vaardigheidsexamens van de modules onder punt 1 zijn behaald, voordat gestart kan worden aan de module Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3).

Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3) bestaat uit een vaardigheidsdeel en een theoretisch deel.

Het vaardigheidsdeel bestaat uit een tweedaagse klassikale vaardigheidstraining inclusief drie vaardigheidsexamens: foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten. Inhoudelijk gezien betreft de vaardigheid een verbreding van wat binnen de vaardigheidstrainingen en de vaardigheidsexamens van Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Brondocumenten (B1b) aan de orde is geweest. De vaardigheidsexamens vallen binnen de tweedaagse vaardigheidstraining, zodat je je daar niet apart voor hoeft in te schrijven. De inschrijving voor de vaardigheidstraining is gelijk je inschrijving voor de vaardigheidsexamens. Voordat je aan de vaardigheidstraining deel gaat nemen zorg je ervoor dat je de e-learning van de module geheel hebt doorlopen en goed hebt bestudeerd.

Het theoretische deel is opgenomen in een e-learning die door jou op elk moment, in eigen tempo, thuis en op je werk kan worden gevolgd. Met behulp van de e-learning quizzen kun je jezelf testen of je de stof uit de e-learning voldoende beheerst alsmede door het maken van de oefentoets. De e-learning en oefentoets vindt je na inschrijving voor de vaardigheidstraining in jouw persoonlijke leeromgeving waarvoor je een aparte link en inlogcodes zult ontvangen.

Heb je de vaardigheidstraining gevolgd en heb je de e-learning goed bestudeerd dan maak je het theorie-examen van deze module.

Ben je zowel geslaagd voor de vaardigheidsexamens foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten als voor het theorie-examen Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3), dan heb je de module behaald!

Locatie Disgover Amersfoort Locatie ID Centre Eindhoven Locatie Kmar Zwolle
woensdag 9 februari 2022 maandag 3 oktober 2022 woensdag 9 februari 2022
woensdag 16 februari 2022 maandag 10 oktober 2022 woensdag 16 februari 2022
woensdag 11 mei 2022 donderdag 15 december 2022 woensdag 11 mei 2022
woensdag 18 mei 2022 donderdag 22 december 2022 woensdag 18 mei 2022
maandag 3 oktober 2022 maandag 3 oktober 2022
maandag 10 oktober 2022 maandag 10 oktober 2022
donderdag 15 december 2022 donderdag 15 december 2022
donderdag 22 december 2022 donderdag 22 december 2022

Herkansingen

Locatie Disgover Amersfoort Locatie ID Centre Eindhoven Locatie Kmar Zwolle
dinsdag 15 maart 2022 woensdag 8 juni 2022 dinsdag 15 maart 2022
woensdag 8 juni 2022 woensdag 9 november 2022 woensdag 8 juni 2022
woensdag 9 november 2022 - woensdag 9 november 2022

 

Er kunnen zich maximaal 12 deelnemers per training aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen zullen de data geprikt worden! Aanmelden kan per e-mail naar publieksacademie@nvvb.nl

 

 

Kosten module Identiteit & identiteits- en brondocumenten (S3) - vanaf 1 januari 2022

€ 550,- exclusief btw, inclusief:

 • E-learning en e-learning quizzen
 • Toegang tot de tweedaagse vaardigheidstraining
 • Vaardigheidsexamen foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en brondocumenten (m.u.v. een herkansing(en))

Exclusief:

 • Theorie-examen á € 199,- exclusief btw

Kosten herkansing vaardigheidsexamen

€ 200,- exclusief btw per vaardigheidsexamenonderdeel (foto-foto-vergelijking, echtheidskenmerken reisdocumenten en/of Brondocumenten), inclusief:

 • een korte herhalingstraining per vaardigheidsexamenonderdeel onder leiding van een trainer.

Kosten herkansing theorie-examen

€ 199,- exclusief btw

Totale kosten

€ 749,- exclusief btw

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

Geen examens gekoppeld