topmenu

Module categorieen Archives: Modules tegengaan ID-fraude Diplomastelsel Burgerzaken NLQF 4

Hercertificering (actualiteitendag – vaardigheid) Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a)

Tijdens de actualiteitendag van de B1a Identiteit en identiteitsdocumenten worden jouw kennis en vaardigheden weer opgefrist! Er worden geen vaardigheidsexamens afgenomen, zoals wel het geval was tijdens de reguliere B1a vaardigheidstraining. Behaal jouw theorie-examen B1a daarna opnieuw. Heb je de actualiteitendag gevolgd en je theorie-examen (opnieuw) behaald, dan ontvang je van de NVVB een PE-certificaat die voor drie jaar geldig is.

Schrijf je hier in voor de Actualiteitendag B1a

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

Geen examens gekoppeld
Continue Reading

Hercertificering (actualiteitendag – vaardigheid) Brondocumenten (B1b)

Tijdens de actualiteitendag van de B1b Brondocumenten worden jouw kennis en vaardigheden weer opgefrist! Er wordt geen vaardigheidsexamen afgenomen, zoals wel het geval was tijdens de reguliere B1b vaardigheidstraining. Volg de actualiteitendag en behaal jouw theorie-examen B1b opnieuw. Heb je de Actualiteitendag gevolgd en je theorie-examen (opnieuw) behaald, dan ontvang je van de NVVB een PE-certificaat die voor drie jaar geldig is.

Schrijf je hier in voor de Actualiteitendag B1b

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

Geen examens gekoppeld
Continue Reading

B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met het onderzoeken en vaststellen van de identiteit, het verifiëren van de identiteit aan de hand van identiteitsdocumenten en het signaleren en tegengaan van identiteitsfraude. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in identiteitsdocumenten en identiteitsfraude, profiling, technisch en tactisch onderzoek van identiteitsdocumenten en hoe te handelen bij twijfel.

Schrijf je hier in voor deze module.

 

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen
 • Vaardigheidsexamen B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 4)

  Deze twee examens bestaan uit foto-foto-vergelijkingen en het onderzoeken van paspoorten.
  Aantal vragen 5 foto-foto en 2 paspoorten Examenduur afh. van opdracht (vooraf kenbaargemaakt) Prijs inbegrepen in B1a: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw per examenonderdeel Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen
Continue Reading

Herken (ver)vals(t)e brondocumenten

Het komt nogal eens voor dat zogenoemde brondocumenten als huwelijksakten, geboorteakten of nationaliteitsverklaringen vervalst worden. Als jij zo’n document in handen hebt, kan jij dat dan zien? Weet jij altijd zeker dat je een echt brondocument onder ogen krijgt? Deze module helpt je op weg om een vals en echt brondocument van elkaar te onderscheiden.

 Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen B1b: Brondocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Vaardigheidsexamen B1b: Brondocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit vaardigheidsexamen bestaat uit het onderzoeken van brondocumenten.
  Aantal vragen 4 Examenduur 50 minuten Prijs inbegrepen in B1b: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Herken falsificaties in één oogopslag

De module S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de controle van identiteiten en documenten als twijfel is ontstaan over de echtheid hiervan bij een 'Eerstelijner'. In deze module komen de verschillende aspecten aan bod die van belang zijn voor de (aankomend) specialist om die taak uit te kunnen voeren. Deze module is een vervolg op en een verdieping van de toetsplannen B1a en B1b.

Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 120 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Vaardigheidsexamen Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit foto-foto-vergelijking, onderzoeken van paspoorten en brondocumenten.
  Aantal vragen 5 foto-foto, 2 paspoorten en 4 bronnen Examenduur afh. van opdracht (vooraf kenbaargemaakt) Prijs inbegrepen in S3: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw per examenonderdeel Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Eéndaagse bewustwordingstraining Identiteit en identiteitsdocumenten

Een jongeman komt vlak voor sluitingstijd aan je balie om een paspoort aan te vragen en gedraagt zich hierbij enigszins nerveus. De identiteitskaart die hij overhandigt, lijkt er zo op het eerste gezicht prima uit te zien. Toch heb je het gevoel dat er iets niet klopt. Schuif je dit gevoel opzij, of durf je te twijfelen aan de echtheid van het document en onderwerp je de man en zijn identiteitskaart aan een nader onderzoek?

Dit is een mooie opstap-training voor de module B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten.

 Schrijf je hier in voor deze training

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Continue Reading