topmenu

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist of beveiligingsfunctionaris die zich bezighoudt met de kwaliteit op het gebied van identiteitsdocumenten en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van identiteitsdocumenten.

  • Erkend NVVB diploma
  • Aandacht voor vaardigheden
  • Flexibiliteit in scholing

S10 – Kwaliteit Identiteitsdocumenten

Voor veel burgers is het verlengen van hun paspoort, identiteitskaart of rijbewijs het eerste wat bij hen opkomt als ze aan Burgerzaken denken. Het is daarom belangrijk dat deze kerntaak van begin tot einde goed verloopt. Tijdens deze specialistische en praktijkgerichte kwaliteitsmodule leer je de kwaliteit van alle processen rondom reisdocumenten en rijbewijzen te borgen, te evalueren en waar nodig verder te verbeteren. Ook leer je hoe je op basis van resultaten uit bijvoorbeeld de jaarlijkse zelfevaluatie, de huidige trends en/of jurisprudentie rondom identiteitsdocumenten adviezen over deze werkprocessen opstelt en communiceert aan het management en het bestuur van je gemeente. De PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) geldt als basis voor de werkwijze die in deze module wordt besproken en geleerd. Omdat deze module wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, leer je de opgedane kennis meteen op een goede manier te gebruiken!

Deze specialistische module hangt samen met de andere kwaliteitsmodules S7 – Kwaliteitsbeheer Burgerzaken, S11 – Kwaliteit BRP en S14 – Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit. Voor de volledigheid raden we aan deze modules samen te volgen.

De duur van de module en het aantal lesdagen verschilt per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

De startdata, locaties en kosten verschillen per opleider. Bekijk hier bij welke opleiders je terecht kunt.

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

  • Praktijkopdracht S10: Kwaliteit identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 6)

    Dit examen is op basis van beroepsproduct.
    Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen