topmenu

Module categorieen Archives: NLQF-6 niveau

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist of beveiligingsfunctionaris die zich bezighoudt met de kwaliteit op het gebied van identiteitsdocumenten en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van identiteitsdocumenten.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Praktijkopdracht S10: Kwaliteit identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen is op basis van beroepsproduct.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen
Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een visie ten aanzien van ontwikkelingen op (middel)lange termijn binnen of in relatie met het vakgebied van Burgerzaken. Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist het bestuur en management adviseren over de ontwikkelingen en inhoud van nieuwe programma’s en de wijze waarop deze van invloed kunnen zijn op de taken, de verantwoordelijkheden en de positie van Burgerzaken in de komende jaren.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Praktijkopdracht S8: Visie en (middel)lange termijn ontwikkelingen (NLQF-niveau 6)

  Dit examen is op basis van een beroepsproduct.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de generieke kwaliteitsaspecten op het gebied van Burgerzaken en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist het bestuur en management adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van Burgerzaken. Deze module heeft een relatie met de meer specifieke kwaliteitsaspecten in de modules S10: Kwaliteit Identiteitsdocumenten, S11: Kwaliteit BRP en S14: Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Praktijkopdracht S7: Kwaliteitsbeheer Burgerzaken (NLWF-niveau 6)

  Dit examen is op basis van een beroepsproduct.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die complexe rechtsfeiten over de burgerlijke staat, zoals adoptie, vernietiging van erkenning, ontkenning ouderschap en gerechtelijke vaststelling van het ouderschap verwerkt in de BRP. Daarnaast gaat het over het verwerken van nietalledaagse nationaliteitsvraagstukken. Deze module heeft samenhang met de modules B5: Nederlandse rechtsfeiten in
de BRP en B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen S12: Complexe rechtsfeiten in de BRP

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de infrastructurele wijziging, IDnummers, het actualiseren van specifieke (niet alledaagse) rechtsfeiten in en het verwijderen van gegevens uit de BRP, het opschorten van een PL bij dubbelopneming en het opmaken van een verklaring onder eed, belofte of bevestiging (VOE). Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist deze bijzondere situaties beoordelen en verwerken in de BRP. Deze module heeft samenhang met modules B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP en B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen S2: Bijzondere situaties in de BRP (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de beleidsterreinen persoonsinformatievoorziening en privacy, protocollering, verstrekken van gegevens uit de BRP en het weigeren van verstrekkingen. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante regels op het gebied van de Wet BRP en de AVG. Deze module is een vervolg op en een verdieping van module B8: Gegevensverstrekking.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examen(s) boeken:

 • Theorie-examen S1: Persoonsinformatievoorziening en privacy (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 20 Examenduur 60 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Praktijkopdracht S1: Persoonsinformatiemanagement en privacy (NLQF-niveau 6)

  Dit examen is gebaseerd op basis van beroepsproduct.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist, die zich bezighoudt met de kwaliteitsaspecten van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de Deming kwaliteitscirkel: Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken). Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist het bestuur en management adviseren over de organisatie, de uitvoering, de controle en de verantwoording van de kwaliteit van de Burgerlijke Stand en de Nederlandse nationaliteit.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Praktijkopdracht S14: Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit (NLQF-niveau 6)

  Dit examen is op basis van beroepsproduct.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur max. 4 weken (na goedgekeurd voorstel) Prijs € 425,- excl. btw Prijs herexamen € 425,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) specialist die die zich bezighoudt met het bepalen of de Nederlandse nationaliteit verloren gaat of is gegaan. Daarnaast houdt hij zich bezig met verkrijging en verlies van een buitenlandse nationaliteit, staatloosheid en de onbekende nationaliteit. Deze module is een vervolg op en verdieping van module 'B6: Nationaliteitsrecht 1'

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen S13: Nationaliteitsrecht 2 (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 30 Examenduur 90 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de aankomend specialist en is gericht op vaardigheden die vooral vakspecifiek zijn binnen Burgerzaken en gericht op de ontwikkeling van de specialist. Na het volgen van deze module heeft de medewerker vaardigheden ontwikkeld gericht op houding/gedrag, zelfstandigheid en de eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn vaardigheden ontwikkeld op het gebied van communicatie (in woord en geschrift), omgevingsbewustzijn, bestuurlijk en politiek handelen, proces- en projectmanagement en onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden past een specialist Burgerzaken toe in combinatie met de
aangereikte inhoudelijke kennis, inzichten en andere vaardigheden. Zo zullen verschillende vaardigheden in samenhang met andere inhoudelijke specialistmodules worden geëxamineerd.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Vaardigheidsexamen S0: Vaardigheden Specialist Burgerzaken (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit een zelfreflectieverslag, presentatie en CGI.
  Aantal vragen n.v.t. Examenduur n.v.t. Prijs € 375,- excl. btw Prijs herexamen € 375,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn n.v.t. Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Herken falsificaties in één oogopslag

De module S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de controle van identiteiten en documenten als twijfel is ontstaan over de echtheid hiervan bij een 'Eerstelijner'. In deze module komen de verschillende aspecten aan bod die van belang zijn voor de (aankomend) specialist om die taak uit te kunnen voeren. Deze module is een vervolg op en een verdieping van de toetsplannen B1a en B1b.

Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen S3: Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 120 minuten Prijs € 199,- excl. btw Prijs herexamen € 199,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Vaardigheidsexamen Identiteit en identiteits- en brondocumenten (NLQF-niveau 6)

  Dit examen bestaat uit foto-foto-vergelijking, onderzoeken van paspoorten en brondocumenten.
  Aantal vragen 5 foto-foto, 2 paspoorten en 4 bronnen Examenduur afh. van opdracht (vooraf kenbaargemaakt) Prijs inbegrepen in S3: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw per examenonderdeel Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading