topmenu

Module categorieen Archives: NLQF-4 niveau

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden opmaakt en latere vermeldingen aan deze akten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR-regels op het gebied van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen
Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van geboorte, erkenning en naamskeuze opmaakt en latere vermeldingen aan geboorteakten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR-regels op het gebied van afstammings- en naamrecht. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B4a: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de medewerker (Burgerzaken) die zich bezighoudt met het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van huisbezoeken ten behoeve van het controleren van de bewoning van een adres.
Na het volgen van deze module kan de medewerker een huisbezoek voorbereiden, weet wat hij mogelijk kan verwachten en wat dat betekent voor de communicatie. Hij kan het gesprek aan de deur op het adres op een goede wijze voeren en vaststellen wat de feitelijke woonsituatie is. Hij kan op een professionele wijze reageren op bepaald gedrag van de burger. En na afloop van het huisbezoek een gedegen rapportage opstellen en eventuele vervolgstappen inzetten.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B12: Huisbezoek, van onderzoek tot afhandeling (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 120 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met het onderzoeken en vaststellen van de identiteit, het verifiëren van de identiteit aan de hand van identiteitsdocumenten en het signaleren en tegengaan van identiteitsfraude. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in identiteitsdocumenten en identiteitsfraude, profiling, technisch en tactisch onderzoek van identiteitsdocumenten en hoe te handelen bij twijfel.

Schrijf je hier in voor deze module.

 

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 50 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Vaardigheidsexamen B1a: Identiteit en identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 4)

  Deze twee examens bestaan uit foto-foto-vergelijkingen en het onderzoeken van paspoorten.
  Aantal vragen 5 foto-foto en 2 paspoorten Examenduur afh. van opdracht (vooraf kenbaargemaakt) Prijs inbegrepen in B1a: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw per examenonderdeel Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Herken (ver)vals(t)e brondocumenten

Het komt nogal eens voor dat zogenoemde brondocumenten als huwelijksakten, geboorteakten of nationaliteitsverklaringen vervalst worden. Als jij zo’n document in handen hebt, kan jij dat dan zien? Weet jij altijd zeker dat je een echt brondocument onder ogen krijgt? Deze module helpt je op weg om een vals en echt brondocument van elkaar te onderscheiden.

 Schrijf je hier in voor deze module

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je de volgende examens boeken:

 • Theorie-examen B1b: Brondocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

 • Vaardigheidsexamen B1b: Brondocumenten (NLQF-niveau 4)

  Dit vaardigheidsexamen bestaat uit het onderzoeken van brondocumenten.
  Aantal vragen 4 Examenduur 50 minuten Prijs inbegrepen in B1b: vaardigheidstraining Prijs herexamen € 200,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

B0 - Startersmodule

Deze module is bedoeld voor de startende medewerker die nog niet bekend is met het vakgebied Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en begrip over: hoe gemeenten werken, reis- en identiteitsdocumenten en rijbewijzen, meer- en minderjarigheid, de BRP, nationaliteit, fraude, gegevensverstrekking, brondocumenten en de Awb. De medewerker heeft na het volgen
van deze module de benodigde basiskennis om de andere modules uit het Diplomastelsel te kunnen volgen.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B0: Startersmodule (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP op het gebied van geboorte, afstamming, namen, huwelijk en geregistreerd
partnerschap, overlijden, nationaliteit en reisdocumenten. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B5: Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 55 Examenduur 120 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die gegevens verstrekt uit de BRP en de registers van de burgerlijke stand. De medewerker heeft na het volgen van deze module kennis van en inzicht in de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en uit de registers van de burgerlijke stand. Hierbij komt aan bod het verstrekken van persoonsgegevens aan bestuursorganen, derden en de burger, waaronder afgifte van afschriften en/of verklaringen uit de BRP. De module gaat verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht.

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B8: Gegevensverstrekking (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 40 Examenduur 90 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het procesrecht in relatie tot Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de toepassing van de algemene regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B9: Awb en procesrecht 1 (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 30 Examenduur 60 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van buitenlandse rechtsfeiten in de BRP. Daarnaast kan de medewerker relevante wet- en regelgeving toepassen en kan hij een verklaring onder eed of belofte opmaken

 • Erkend NVVB diploma
 • Aandacht voor vaardigheden
 • Flexibiliteit in scholing

Voor deze module kun je het volgende examen boeken:

 • Theorie-examen B11: Buitenlandse rechtsfeiten in de BRP (NLQF-niveau 4)

  Dit examen bestaat uit gesloten vragen.
  Aantal vragen 60 Examenduur 120 minuten Prijs € 179,- excl. btw Prijs herexamen € 179,- excl. btw Uiterlijke inschrijftermijn 1 dag van tevoren Inschrijven voor dit examen

Continue Reading