topmenu

NLQF-6 niveau diplomalijnen (specialistmodules)

De NVVB is in het herziene Diplomastelsel Burgerzaken afgestapt van de niveauaanduidingen mbo-4 en hbo, maar laat wel de mogelijke groei van het ene naar het andere niveau bestaan. In het herziene Diplomastelsel Burgerzaken spreken we voortaan over basismodules en specialistmodules. Ook nieuw is dat een medewerker over een of meerdere basisdiploma(‘s) moet beschikken een specialisdiploma te kunnen behalen. Het gaat immers om vakbekwaamheid. Iemand die denkt de basis te beheersen, mag dit aantonen via een (PE-)examen op basis van de Grandfatherregeling of anders eerst een of meerdere basisopleiding(en) en examens te volgen en behalen.

Om een specialistdiploma te kunnen behalen is Diplomalijn 1 verplicht en eventueel ook Diplomalijn 2, 3 of 4, afhankelijk van welk specialistdiploma er behaald wil worden. Zie ook het overzicht van het Diplomastelsel Burgerzaken en volg de pijlen!

Er zijn vier Specialist diplomalijnen die weer opleiden tot bepaalde taken binnen een bepaald vakgebied waarop medewerkers Burgerzaken werkzaam zijn. Medewerkers Burgerzaken krijgen op deze manier weer de mogelijkheid om een vak te leren. De vier Specialist diplomalijnen zijn:

5: Specialist Identiteitsdocumenten (S0, B1b, B6, S3 en S10)
6: Specialist Burgerlijke stand (S0, S13, S3 (Th), S5, S6 en S14)
7: Specialist Basisregistratie personen (S0, S1, S2, S3 (Th), S6, S9, S13, S12 en S11)
8: Specialist Beleid en kwaliteit (S0, S7 en S8)

Voor alle hierna genoemde modules uit de specialist diplomalijnen op NLQF-niveau 6 zijn toetsplannen met toetstermen ontwikkeld die precies beschrijven wat aan kennis en kunde van de medewerker Burgerzaken per module wordt verwacht en waarop geëxamineerd wordt. De toetsplannen zijn ook hier te raadplegen.